Aktualności
Życie akademickie
26 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-03-26

Stypendia ministra dla prawie 400 studentów i studentek

Prawie czterystu studentów i studentek otrzyma stypendia Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Laureaci dostaną wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Stypendystów wybrano spośród kandydatów przedstawionych przez rektorów polskich uczelni. Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy składający się z reprezentantów wszystkich dyscyplin naukowych i artystycznych. Obowiązywała przy tym zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Z kolei studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin.

Rekomendacje Zespołu obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (50 z 55) dyscypliny. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin. Stypendium otrzymało również 35 studentów, którzy we wnioskach przedstawili osiągnięcia sportowe. Próg punktowy dla tej grupy wniosków był jednakowy.

Z 1068 wniosków przedstawionych przez rektorów uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego warunki otrzymania stypendium spełniało 1048. Szef resortu Dariusz Wieczorek, na podstawie rekomendacji Zespołu, przyznał stypendia 386 studentkom i studentom.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski – 49, Uniwersytet Jagielloński – 37, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 19, Uniwersytet Rzeszowski – 18 i Politechnika Śląska – 18.

Wszyscy dostaną jednorazowe stypendium w wysokości 17 tys. zł. Łącznie w roku akademickim 2023/2024 na stypendia przeznaczono przeszło 6,5 mln zł.

MK, źródło: MNiSW

Lista laureatów stypendium

Dyskusja (0 komentarzy)