Aktualności
Życie akademickie
11 Maja
Opublikowano: 2023-05-11

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Stypendia w wysokości 7 tys. zł czekają na maturzystów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendia Pomostowe to ogólnopolski program dla studentów pierwszego roku studiów dziennych i kolejne lata edukacji akademickiej. O wsparcie mogą się ubiegać ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Ponadto kandydaci muszą spełniać jeden z warunków programu:

  • są dziećmi byłych pracowników PGR;
  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej;
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu
    dziecka;
  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce, mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, językowych, na studia za granicą oraz staże zagraniczne, mogą również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do Programu odbędzie się online na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Nabór wniosków rozpocznie się 7 lipca i potrwa do 18 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. To jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas przyznano 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym około 18 400 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami są: Fundacja BNP Paribas, Fundacja Inter Cars, a także koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu jeden edycji programu przeznaczono blisko 138 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)