Aktualności
Życie akademickie
10 Lipca
Opublikowano: 2019-07-10

Stypendia pomostowe czekają na młodych zdolnych

Około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku naukę na studiach dziennych. Z początkiem lipca ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Wnioski on-line można składać do 14 sierpnia.

 „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program dla kształcących się na pierwszym i kolejnych latach studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym osoby aplikujące o stypendium muszą spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR lub
  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  • lub mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00. W roku akademickim 2019/20 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł. Program jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)