Aktualności
Życie akademickie
24 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-24

Stypendia w wysokości 10 tys. zł dla ambitnych maturzystów

Stypendia w wysokości 10 tys. zł czekają na maturzystów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. W lipcu ruszy nabór wniosków do kolejnej edycji programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendia Pomostowe to ogólnopolski program dla studentów pierwszego roku studiów dziennych. O wsparcie mogą się ubiegać ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2969 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Kandydaci muszą spełniać ponadto jeden z warunków programu:

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej;
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, mogą również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do Programu odbędzie się online poprzez stronę internetową: www.stypendia-pomostowe.pl. Nabór wniosków rozpocznie się 9 lipca i potrwa do 20 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas przyznano 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 tys. na pierwszy rok studiów. Do tej pory przeznaczono na ten cel 142,5 mln zł.

Program jest realizowany przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad programem sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)