Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Opublikowano: 2018-02-01

Stypendium konferencyjne dla młodych naukowców i studentów

Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego fundują stypendium konferencyjnym dla studentów i młodych naukowców na udział w konferencji Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-lugano-2018).

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich, a także doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.

Więcej informacji o stypendium na stronach: www.euroreg.uw.edu.pl oraz www.rsa.uw.edu.pl

Adam Płoszaj

Dyskusja (0 komentarzy)