Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Opublikowano: 2022-03-08

Stypendium na staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto

Młodzi naukowcy zainteresowani prowadzeniem badań w Ameryce Północnej mogą wziąć udział w konkursie o Stypendium Joanny DeMone. Do wygrania jest staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto.

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych, a także wzięcia udziału w życiu intelektualnym uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tamtejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością torontońskiej polonistyki.

Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt 12- lub 24-tygodniowy. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września 2022 do połowy maja 2023. Stypendium pokrywa koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym
ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium zależeć będzie od długości pobytu.

Stypendium Joanny DeMone to inicjatywa kierowana do humanistów studiujących na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach. Pod szczególną uwagę zostaną wzięte kandydatury młodych badaczy zainteresowanych katolickim dziedzictwem kulturowym. Laureaci przyjadą do Toronto w na warunkach International Visiting Graduate Student Study Abroad Program.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim do 15 kwietnia 2022 r.:

• list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych kandydatki/kandydata, a także o pomysłach na wdrożenie rezultatów swoich badań do Programu Polonistyki oraz pomysłów na warsztaty kulturowe dla studentów Uniwersytetu w Toronto;

• CV naukowe;

• opis projektu (research proposal), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;

• dwa listy polecające (od promotora i innego pracownika naukowego).

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy: polish.program@utoronto.ca. Na pytania związane ze stypendium odpowiada dr Agnieszka Jeżyk (agnieszka.jezyk@utoronto.ca). Wyniki konkursu zostaną ̨ogłoszone w połowie maja. Więcej informacji na stronie: http://www.sgs.utoronto.ca.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)