Aktualności
Życie akademickie
16 Marca
Opublikowano: 2021-03-16

Stypendyści Fulbright Senior Award

Dziesięcioro naukowców z ośmiu polskich uczelni otrzymało stypendia Fulbright Senior Award, dzięki którym zrealizują swoje projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne w amerykańskich instytucjach goszczących.

Nabór wniosków do programu trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 52 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium 10 kandydatów. Nominację otrzymali:

  • dr hab. Łukasz Binkowski z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
  • prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • dr hab. Magdalena Urbaniak z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • prof. dr hab. Przemysław Marciniak z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • dr Barbara Muszyńska z Pracowni Kształcenia Językowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
  • dr hab. Beata Nowacka z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • dr hab. Stanisław Samborski z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • dr Łukasz Szkopiński z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr Aleksandra Wiśniewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr hab. Rafał Zapała z Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Jak informuje Fulbright Poland, na liczbę stypendiów przyznanych na rok akademicki 2021/22 składają się powyższe nominacje, jak również 12 nominacji, które, z uwagi na epidemię i brak warunków w instytucjach goszczących do przyjęcia stypendystów w obecnym roku akademickim, musiały zostać przesunięte na przyszły. Łącznie w cyklu 2021/22 w ramach programu Senior Award na stypendium wyjadą więc 22 osoby.

Fulbright Senior Aaward to program stypendialny umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Aktualnie trwa nabór do programu na rok 2022/23. Więcej informacji można znaleźć na stronie: fulbright.edu.pl/rekrutacja-2021.

MK, źródło: Fulbright Poland

Dyskusja (0 komentarzy)