Aktualności
Życie akademickie
05 Lutego
Opublikowano: 2020-02-05

Stypendyści Fulbrighta w roku akademickim 2020/21

Prawie pięćdziesięciu polskich studentów, doktorantów i naukowców w przyszłym roku akademickim wyjedzie do USA na stypendium Fulbrighta. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta opublikowała właśnie nazwiska laureatów.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Fulbright Senior Award 2020–21 (to stypendium dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, umożliwiające realizację projektu trwającego od 3 do 9 miesięcy w USA):

 1. Dr Magdalena Broda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
 2. Dr hab. Beata Irma Buchelt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 3. Dr inż. Aleksander Buczacki, Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
 4. Dr Michał Choiński, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Filologii Angielskiej
 5. Dr hab. inż. Łukasz Jan Damurski, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 6. Dr hab. Patryk Tomasz Galuszka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii
 7. Dr hab. Magdalena Wanda Heydel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 8. Dr Magdalena Hoły-Łuczaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 9. Dr Krystian Adam Jobczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki Stosowanej
 10. Dr Agnieszka Irena Kaczmarek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wydział Neofilologii
 11. Dr Paweł Korpal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki
 12. Dr Aleksandra Katarzyna Lipka, Uniwesytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski
 13. Dr hab. Aleksandra Lis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 14. płk dr hab. inż. Piotr Marcin Martyniuk, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 15. Dr hab. Anna Estera Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
 16. Dr Agnieszka Neumann-Podczaska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Katedra Geriatrii i Gerontologii
 17. Dr hab. Karol Olejniczak, Uniwersytet SWPS, Instytut Nauk Społecznych
 18. Dr Joanna Stojak, Instytut Biologii Ssaków PAN, Zakład Genetyki i Ewolucji
 19. Dr hab. Artur Tomasz Tyliszczak, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 20. Dr Adam Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Transferu Technologii
 21. Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Fulbright Junior Research Award 2020–21 (6–9 miesięczne stypendium dla doktorantów z polskich instytucji na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA):

 1. Adrian Bielecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 2. Arkadiusz Bochniak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
 3. Marta Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 4. Karolina Dyduch-Hazar, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
 5. Aleksandra Dzięgielewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 6. Agata Kłosowicz, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski
 7. Dorota Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 8. Łukasz Łabieniec, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
 9. Jakub Margosiak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Aktorski
 10. Klaudia Muca, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 11. Joanna Najmuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 12. Błażej Osiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 13. Alicja Pawelec-Olesińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 14. Robert Siudak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 15. Natalia Szymańska, Instytut Oceanologii PAN
 16. Karolina Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historii
 17. Aleksandra Witowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Fulbright Graduate Student Award 2020–21 (stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w USA, finansujące pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok):

 1. Weronika Banaś, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz
 2. Kamila De Witte, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 3. Monika Jankowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 4. Zuzanna Jarzyńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 5. Magdalena Kozula, Collegium Civitas
 6. Mateusz Słoń, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 7. Anna Smolnicka, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 8. Michał Stępień, Aalborg University
 9. Julia Taszycka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Sztuki Mediów
 10. Ewelina Zawada, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej

źródło: fulbright.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)