Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Opublikowano: 2018-02-01

Sukces Samorządu Doktorantów UMCS

Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne i humanistyczne – miedzy teorią a praktyką”, współorganizowany przez Samorząd Doktorantów UMCS, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich w Opolu 20 stycznia otrzymał nagrodę w kategorii „Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa”.

Laur Uniwersytecki przyznawany jest uczelniom i inicjatywom, które mogą być inspiracją do działań dla innych uniwersytetów oraz samorządów studenckich i doktoranckich. W tym roku zgłoszonych zostało ponad 100 wydarzeń naukowo-kulturalnych z 20 uniwersytetów klasycznych, które stanęły w konkursie. Nagrody zostały wręczone w sześciu kategoriach: Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt.

Mgr inż. Anna Taraba, przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady Samorządu Doktorantów UMCS, mówi: – To było duże przedsięwzięcie naukowe oraz logistyczne. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z różnych ośrodków naukowych: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych oraz medycznych. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona. Daje nam to siłę do następnych działań.

Ogólnopolska konferencja Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne i humanistyczne – między teorią a praktyką” odbyła się w dniach 22–24 września 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Celem wydarzenia było zaprezentowanie przez naukowców wyników prowadzonych badań. Podczas Kongresu młodzi naukowcy z całej Polski dyskutowali w następujących sekcjach: praca naukowa: rola zawodowa, powołanie czy hobby; władza i polityka w ujęciu interdyscyplinarnym; wychowanie przez wieki; nauki humanistyczne jako obszar badań i realizacja misji społecznej; współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa w świetle interdyscyplinarnych badań podejmowanych przez młodych naukowców; uzależnienia behawioralne; język w działaniu – komunikacja medialna, etyka słowa, kultura języka; turystyka niszowa w Polsce;  Szekspir i dziecko; myśl polityczna w Polsce Ludowej – miedzy akceptacją a negacją ustroju; środowiskowe modele pracy z dzieckiem i młodzieżą; współczesne zagadnienia geografii społeczno- ekonomicznej; samorządność doktorancka w Polsce – diagnozy, recepty, procesy; człowiek w przestrzeni miasta. Wydarzenie zorganizowali: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Zatoka Nauki, Czasopismo „Progres” oraz Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Gospodarzem tegorocznej Gali Laurów Uniwersyteckich był Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego wraz z Forum Uniwersytetów Polskich.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)