Aktualności
Życie akademickie
22 Listopada
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2022-11-22

Światowej sławy chemik doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej

Prof. M. Stanley Whittingham, światowej sławy chemik, współtwórca technologii baterii litowo-jonowych i laureat Nagrody Nobla z 2019 roku, odebrał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej. Uroczystość odbyła się 21 listopada.

Noblistę doceniono za jego wkład w rozwój nauki i jej praktyczne wykorzystanie. Trzy lata temu prof. M. Stanley Whittingham (Uniwersytet Binghamton, Stanowy Uniwersytet Nowego Jorku) znalazł się wśród trójki laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (obok Johna B. Goodenougha i Akiry Yoshino). Uhonorowano ich za rozwój ogniw litowo-jonowych. Podkreślono, że stworzyli odpowiednie warunki dla rozwoju bezprzewodowego i wolnego od paliw kopalnych społeczeństwa, tym samym dając ludzkości wielkie korzyści. M. Stanley Whittingham pół wieku temu wykorzystał fakt, że lit chętnie pozbywa się elektronów z zewnętrznej powłoki atomowej i stworzył pierwsze ogniwo litowe. Udoskonalone przez dwóch pozostałych noblistów stało się ono z czasem podstawą działania wielu urządzeń elektronicznych: laptopów, telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych czy elektronarzędzi.

Osiągnięcia prof. Whittinghama zrewolucjonizowały nasze życie. Myślę, że Politechnika Warszawska jako uczelnia techniczna jest właściwym miejscem do uhonorowania profesora, dlatego że naszą misją i naszym celem jest tworzenie takich rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści dla człowieka – zauważył prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

W laudacji na cześć nowego doktora honoris causa prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przypomniał drogę naukową oraz sukcesy prof. Whittinghama.

Jest autorem lub współautorem ponad 400 artykułów naukowych, które cytowano ponad 26,5 tys. razy. Jego obecny współczynnik Hirscha wynosi h=74. Co godne podkreślenia, aktywność naukowa prof. Whittinghama nie spowolniła ani po przyznaniu Nagrody Nobla w 2019 r., ani w trakcie pandemii koronawirusa. Mimo ogromnego obciążenia obowiązkami na uczelni, w instytucjach badawczych, którymi kieruje, mimo wielu wizyt krajowych i zagranicznych, wystąpień konferencyjnych, liczba jego artykułów naukowych wzrosła od 2019 r. o ponad 40. Warto przy tym podkreślić, że jest on także autorem wielu patentów.

Prof. Krok opowiadał nie tylko o sukcesach naukowych, ale także o dorobku organizacyjnym i dydaktycznym prof. Whittinghama.

To uczony wyjątkowej klasy, a jednocześnie bardzo życzliwy człowiek, nastawiony na współpracę z zespołami naukowymi, również na naszej uczelni. Jednym z jego priorytetów jest inspiracja studentów i młodych badaczy do realizacji swoich idei badawczych. Taka postać jest wzorem do naśladowania dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.

W swoim wystąpieniu nowy doktor honoris causa UW zwracał uwagę, jak ważne jest tworzenie magazynów energii, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. Akcentował, że to poważne zadanie szczególnie w dużych miastach, potrzebujących wiele energii. Przypomniał, że Nagrodę Nobla w 2019 roku otrzymali ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami: on – chemią, prof. John B. Goodenough – fizyką, prof. Akira Yoshino – inżynierią. Łączenie wiedzy z różnych dyscyplin jest według niego jednym z fundamentów współczesnej nauki. Równie ważnym czynnikiem dla jej rozwoju stanowi umiędzynarodowienie i związana z tym wymiana myśli i doświadczeń ludzi z różnych kultur.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)