Aktualności
Życie akademickie
19 Lutego
Opublikowano: 2019-02-19

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– Naszym najważniejszym celem jest uczynienie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uczelni badawczej na europejskim poziomie – mówił rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn podczas Święta Uniwersytetu, które UMK obchodzi 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona.

Obchody Święta Uniwersytetu rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 546. rocznicę urodzin patrona uczelni. Następnie w Auli UMK wysłuchano przemówień JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna oraz wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Następnie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stefanowi Gierowskiemu, jednej z najwybitniejszych indywidualności współczesnej sztuki, żywej legendzie awangardy malarskiej drugiej połowy XX.

Prof. Stefan Gierowski urodził się 21 maja 1925 roku w Częstochowie. W czasie wojny jako nastolatek pobierał lekcje malarstwa u akwarelisty Andrzeja Olesia. Już wówczas ujawniły się nieprzeciętne uzdolnienia Gierowskiego. Studiował w latach 1945–48 u mistrzów tej rangi, co Władysław Jarocki, Zbigniew Pronaszko, Karol Frycz. Równolegle do studiów na ASP studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stefan Gierowski jako człowiek gruntownie wykształcony może poszczycić się również wykształceniem muzycznym (gra na fortepianie). W latach 1956-61 współpracował z Galerią Krzywe Koło prowadzoną przez Mariana Bogusza. Od roku 1962 do 1996 roku prowadził działalność dydaktyczną na warszawskiej ASP, gdzie w latach 1975–81 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, a w 1983 roku został wybrany na rektora-elekta. Władze stanu wojennego stanowczo odrzuciły tę kandydaturę. W latach 80. związany był z kręgiem kultury niezależnej. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Profesor Stefan Gierowski w 1997 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1980 roku otrzymał prestiżową Nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt twórczości. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005). Odznaczony został Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2005 roku. W latach 1986-1988 był przewodniczącym Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz brał udział w około 200 wystawach zbiorowych.

We wtorek nastąpiło również wręczenie szczególnego wyróżnienia UMK Convallaria Copernicana. Uhonorowano nim mgr Justynę Morzy, byłą kanclerz uniwersytetu, która wcześniej przez wiele lat kierowała Biurem Rektora UMK. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Senat uczelni za wybitny wkład w naukę lub szczególne zasługi dla rozwoju uniwersytetu. Statuetkę wykonała prof. Alicja Majewska z Zakładu Rzeźby UMK.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu powiększyło się także grono Honorowych Profesorów UMK. Dołączyli do niego: prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuły Honorowego Profesora nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę.

W czasie uroczystości podano też nazwiska kolejnych Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł otrzymują absolwenci ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promujący Uniwersytet w swojej codziennej działalności. Zostali nimi: astronom prof. dr hab. Krzysztof Górski oraz dziennikarz Tomasz Więcławski. W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie dyplomów 52 nowym doktorom habilitowanym i 101 doktorom.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika tworzy dziś 17 wydziałów (14 w Toruniu i 3 w Bydgoszczy) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. W ofercie znajduje się:

  • 113 kierunków studiów (90 kierunków studiów I stopnia, 60 – II stopnia, 14 – jednolitych magisterskich, 11 – prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
  • 60 studiów podyplomowych;
  • 27 kursów dokształcających;
  • 25 rodzajów studiów doktoranckich oraz dwa w ramach projektów: w kampusie toruńskim Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie – Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” oraz w Collegium Medicum na Wydziale Lekarskim – Interdyscyplinarne Anglojęzyczne Studia Doktoranckie o Zasięgu Międzynarodowym.

Uczelnia zatrudnia 4228 pracowników, w tym 2240 nauczycieli akademickich, z których 489 ma tytuł profesora, 283 to doktorzy habilitowani, 1048 – doktorzy, do tego 420 magistrów i lekarzy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 40 cudzoziemców.

Na UMK kształci się prawie 22,5 tys. studentów, w tym 496 cudzoziemców. Najwięcej – 10 873 – na studiach I stopnia. Liczba doktorantów to 950 osób (w tym 17 obcokrajowców). Zdecydowana większość obcokrajowców odbywa kształcenie na studiach stacjonarnych (490). Najchętniej wybieranymi przez nich kierunkami są: lekarski (254), zarządzanie (46), filologia angielska (29). W UMK kształcą się studenci z 42 krajów, najwięcej z Ukrainy (124), Norwegii (70), Irlandii (68), Białorusi (52), Szwecji (30), Chin (25), Indii (22). W roku akademickim 2018/2019, w ramach programu wymiany ERASMUS + Uniwersytet Mikołaja Kopernika wybrało 305 studentów z 25 krajów.

Źródło: UMK

Fot. Adam Zakrzewski

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)