Aktualności
Życie akademickie
28 Października
Źródło: Facebook/UEW
Opublikowano: 2021-10-28

Symulacje biznesowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o Centrum Symulacji Procesów Biznesowych. To interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Głównym zadaniem CSPB jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez uczelnię. Obiekt będzie także wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego uniwersytetu jako interaktywne środowisko symulacyjne.

Pomysłodawcą i kierownikiem CSPB jest dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, naukowiec i dydaktyk, pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w procesach kształcenia oraz badaniach naukowych. To głównie dzięki jego zaangażowaniu w kampusie UEW powstał obiekt z wirtualnym środowiskiem biznesowym, które w najlepszy możliwy sposób przybliży studentów do praktyki.

Jak to działa?

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych. Projektując obiekt, przyjęto założenie o możliwej rozbudowie budynku w przyszłości o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.

W obecnym kształcie w CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: projektowania procesów oraz VR. Pierwsza z nich służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystaniem systemów klasy Business Process Modeling Software, ich wizualnej symulacji 3D oraz prowadzeniu prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. CSPB korzysta w tym zakresie z amerykańskiego oprogramowania do projektowania symulacji FlexSim. W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk uczestników zajęć. Wszystkie zostały wyposażone w specjalne monitory, umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in.: modelu 3D procesu, process-flow, kokpitów menedżerskich – dashboards, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i od uczestników, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego.

Druga strefa (VR) umożliwia spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych (WGD) w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji. W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest łącznie 20 WGD z obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także z obszaru procesów administracyjnych i handlowych. Użytkownik CSPB będzie mógł przyjąć rolę m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej czy hurtowni spożywczej; kierownika produkcji czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości (w tym w zakresie zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów/świadczonych usług), bazując na danych wynikowych symulacji. Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych.

Współpraca z otoczeniem

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych służyć ma jednak nie tylko celom edukacyjnym. Jako jednostka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych oraz audiowizualnych, w tym technologii VR, ma wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do zadań Centrum należało będzie inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów, udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i badań wspieranych technologią VR.

Beneficjentami podejmowanych działań będą więc zarówno przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i pracownicy, jednostki organizacyjne uczelni oraz koła naukowe i organizacje studenckie. Planowana jest organizacja i współudział zespołu Centrum w seminariach i konferencjach naukowych, prezentujących doświadczenia uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, w zakresie symulacji i interaktywnej wizualizacji procesów biznesowych.

Powstanie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych było możliwie, dzięki środkom projektu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

źródło: UEW

Dyskusja (0 komentarzy)