Aktualności
Życie akademickie
17 Czerwca
Źródło: UMP
Opublikowano: 2021-06-17

Symulacje farmaceutów

W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu studenci od niedawna mogą ćwiczyć również symulację farmaceutyczną.

Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej UMP prowadzone są od 2018 roku. Uczestniczą w nich studenci ze wszystkich wydziałów uczelni. Od niedawna mogą oni korzystać również z symulacji farmaceutycznej. Studenci czwartego roku kierunku farmacja zapoznają się z najnowszymi metodami symulującymi pracę w aptece ogólnodostępnej w obszarach opieki farmaceutycznej oraz profesjonalnego doradztwa. Wykorzystywane techniki pozwalają na zwizualizowanie  problemów, które można napotkać w praktyce w sposób najbardziej realny i odpowiadający warunkom codziennej pracy. Przyszli farmaceuci otrzymują ogólne scenariusze zdarzeń i przygotowują się do odgrywania swoich ról. Akcja rozgrywa się zazwyczaj w aptece ogólnodostępnej, gdzie pojawia się pacjent z problemem, który musi być rozwiązany przez farmaceutę. Odgrywane scenki mają miejsce z udziałem trudnych pacjentów, którzy przekazują informacje w sposób niejednoznaczny. Poruszane zagadnienia obejmują zarówno profesjonalne doradztwo, np. w zakresie użytkowania testów diagnostycznych, jak i opieki  farmaceutycznej np. w nadciśnieniu tętniczym.

Zajęcia są na razie fakultatywne, ale od nowego roku akademickiego wykładowcy z Pracowni Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Leku będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotów obowiązkowych z opieki farmaceutycznej i farmacji praktycznej w aptece ogólnodostępnej dotyczące szczepień ochronnych przeciw COVID-19 czy opieki farmaceutycznej w diabetologii. Zgodnie ze Strategią Rozwoju UMP na lata 2021–2030, uczelnia w ciągu najbliższych 3 lat planuje zwiększyć liczbę godzin zajęć symulacyjnych dla wszystkich kierunków do 18 tys.

Centrum Symulacji Farmaceutycznej jest częścią oddanego w 2018 roku Centrum Symulacji Medycznej UMP, które znajduje się w budynku im. Adama Wrzoska przy ul. Rokietnickiej 7. Sale niskiej i wysokiej wierności zlokalizowano na trzech piętrach. Jedno z nich zajmują: symulowana karetka, mieszkanie oraz garaż wraz z samochodem wypadkowym. Na tej samej kondygnacji znajduje się również sala ze sprzętem VR (Virtual Reality) oraz m. in. sala do ćwiczeń umiejętności położniczych, łazienka szpitalna, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich czy też IOM.

Na trzecim piętrze ulokowano sale, których adaptacja pozwala przeprowadzić zajęcia dedykowanej części dydaktyki prowadzonej przez instruktorów. Możliwe jest korzystanie między innymi z sal technicznych wyposażonych w trenażery, sali porodowej, intensywnej opieki noworodków czy też sali operacyjnej.

Ostatnie piętro Centrum Symulacji Medycznej zostało poświęcone współpracy z Symulowanymi/ Standaryzowanymi Pacjentami. Symulowana apteka oraz kilkanaście gabinetów lekarskich, pozwala na przeprowadzenie kilku zajęć w jednym czasie. Każdy pokój jest w pełni wyposażony między innymi w kozetkę/fotel zabiegowy, komputer oraz panel medyczny. Do dyspozycji prowadzących pozostaje pokój kontrolny, w którym mogą dbać o przebieg zajęć oraz komunikować się z każdym z 16 pokoi.

Na wszystkich piętrach znajdują się sale do debriefiengów, w których omawiane są scenariusze, wyjaśniane wątpliwości oraz procedury, jakie należy stosować w przepracowywanych przypadkach.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)