Aktualności
Życie akademickie
24 Maja
Źródło: PWSZ w Nysie
Opublikowano: 2022-05-24

Symulacje pielęgniarskie w PWSZ w Nysie

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Inwestycja pochłonęła ponad 2,5 mln zł.

Centrum utworzono w budynku przy ulicy Chodowieckiego 4. Do potrzeb nowej jednostki zaadaptowano sale dydaktyczne na pierwszym i drugim piętrze. Na powierzchni blisko 480 metrów kwadratowych znajduje się dziewięć pomieszczeń: sala symulacji wysokiej wierności, sala umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS, sala symulacji z zakresu BLS, sala egzaminacyjna OSCE, sala do prebryfingu i debriefingu do sali SWW, sala debryfingu do sali ALS oraz sterownia symulacji dla sali SWW i ALS. Wszystkie zostały wyposażone w najwyższej klasy aparaturę i fantomy, służące wzmocnieniu jakości kształcenia praktycznego.

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizują w tych pracowniach kształcenie z przedmiotów klinicznych. Metodami symulacji medycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych trenażerów oraz symulatorów wysokiej wierności, a także poprzez pracę z pacjentem standaryzowanym, mogą się nauczyć podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, m.in. pobierania krwi, cewnikowania, prowadzenia dokumentacji medycznej, intubacji, resuscytacji, zakładania wkłuć, podłączania wlewów dożylnych. Pracując na symulatorach, odwzorowujących np. zmieniającą się temperaturę ciała czy różne procesy życiowe, jak oddychanie, mają możliwość wielokrotnego powtarzania określonych czynności bez kontaktu z drugim człowiekiem. Kształcenie rozpoczęte w murach uczelni studenci kontynuują pod okiem doświadczonych praktyków, zarówno pielęgniarek i lekarzy, w oddziałach szpitalnych, hospicjach, domach pomocy społecznej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to kolejna inwestycja w PWSZ w Nysie w ostatnich latach. Wcześniej powstały m.in. Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych. Nyska uczelnia, obchodząca w ub.r. 20-lecia istnienia, kształci obecnie ok. 2 tys. studentów na dwunastu kierunkach: architekturze, bezpieczeństwie wewnętrznym, dietetyce, filologii (angielskiej oraz germańskiej), finansach i rachunkowości, informatyce, jazzie i muzyce estradowej, kosmetologii, pielęgniarstwie, psychofizycznym kształtowaniu człowieka, ratownictwie medycznym, zarządzaniu i inżynierii produkcji. W październiku tego roku zmieni nazwę na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)