Aktualności
Życie akademickie
24 Września
Źródło: www.csm.uph.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-24

Symulacje pielęgniarskie w UPH

Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Inwestycja pochłonęła ponad 2,5 mln zł. 

Centrum powstało w pomieszczeniach po dawnym klubie studenckim Limes. Partnerem uczelni w tym projekcie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski w Siedlcach. W nowej jednostce będzie realizowana nauka i doskonalenie umiejętności miękkich; prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta; umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii; a także umiejętności technicznych z udziałem np. pacjentów standaryzowanych oraz zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

W ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej utworzono:

  • salę pielęgniarską wysokiej wierności, która przeznaczona jest do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w szpitalu;
  • pomieszczenie kontrolne umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej;
  • salę egzaminacyjną OSCE, w której odbywać się będą egzaminy kończące 3-letni cykl kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (sala jest przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych);
  • salę symulacji z zakresu ALS (Advanced Life Support), wyposażoną w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy);
  • salę symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support), wyposażoną w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy;
  • salę do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich umożliwiającą naukę umiejętności pielęgniarskich, takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.;
  • salę umiejętności technicznych umożliwiającą naukę umiejętności technicznych, takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.).

W ramach projektu powstanie także podręcznik symulacji medycznej, baza scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacja wspomagająca proces nauczania w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Z nowej inwestycji skorzystają studenci pielęgniarstwa na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

źródło: UPH

Dyskusja (0 komentarzy)