Aktualności
Życie akademickie
02 Listopada
Opublikowano: 2021-11-02

Szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

Trwa nabór do Eiffel Excellence – prestiżowego programu stypendialnego francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy studia na poziomie magisterskim lub doktoranckim chcieliby odbyć we Francji.

Program obejmuje cztery dziedziny: nauki techniczne; ekonomia i zarządzanie; prawo; nauki polityczne oraz – dodatkowo – szeroko rozumianą dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim. Charakterystyczne jest to, że o przyznanie stypendium Eiffel wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia w razie pomyślnego zakończenia rekrutacji. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane stypendium Eiffel powinny skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji. Szczegółowe informacje i formularze wniosków zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i – po akceptacji – przekazuje do agencji Campus France w Paryżu. W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

  • jakość przedstawionej kandydatury;
  • strategia międzynarodowej uczelni zgłaszającej;
  • priorytety geograficzne Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwo w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Dostają również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych. Stypendium przyznawane jest na okres:

  • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2);
  • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2);
  • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2);
  • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Nabór wniosków trwa od października do grudnia 2021 r. (dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię). Aplikacje od uczelnie będą przyjmowane przez Campus France w Paryżu do 7 stycznia 2022 r. Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r. W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2022 roku. Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska.

W ostatniej edycji Eiffel Excellence przyznano 347 stypendiów na rok akademicki 2021/2022, w tym 309 na
poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski: Izabela Kurowska, słuchaczka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku (stypendium w Uniwersytecie im. Paula Sabatiera w Tuluzie) oraz Joanna Mroczka, absolwentka Uniwersytetu w Edynburgu (Sciences Po w Paryżu).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)