Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2018-02-08

Szczecin leży na morzem… – 100 lat polskiej geografii

Anegdoty o turystach wysiadających z pociągu i szukających plaży w mieście opowiada chyba każdy Szczecinianin, ale fakt, że administracyjnie wody morskie sięgają aż do Trasy Zamkowej nie jest już tak powszechnie znany. O tym, że jesteśmy miastem morskim, przekonują nie tylko mapy, ale przede wszystkim charakter miasta, a o tym, jakie  znaczenie dla gospodarki i dla rozwoju miasta ma Bałtyk, dyskutują nie tylko urzędnicy, politycy i biznesmeni, ale także naukowcy.

Szczecin ma wiele naukowych jednostek, które zajmują się różnymi aspektami badań morza. Oprócz Akademii Morskiej i wydziałów technicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kształcących kadry inżynierskie branży okrętowej i rybołówstwa, Bałtyk jest wyjątkowo ważnym obszarem działalności szczecińskich geografów, którzy na 2018 rok przygotowują specjalne wydarzenia promujące morskość Szczecina. Najważniejszym będzie zaplanowana na 16 maja 2018, prestiżowa konferencja naukowa Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich.

– W 2018 roku będziemy obchodzili Rok Polskiej Geografii, a także 100-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego – wyjaśnia dr hab. Anna Cedro, prof. US, organizatorka wydarzenia. – Wpisując się w ogólnopolskie obchody i organizując konferencję chcemy podkreślić morską specyfikę naszego Miasta i Regionu. Bałtyk jest wyjątkowo ważnym obszarem badań, nie tylko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, ale także procesy społeczno-demograficzne, jak i rozwój gospodarki.

Konferencję organizuje Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są interdyscyplinarne badania dotyczące morza i jego strefy brzegowej, w tym również szeroko rozumiane badania geograficzne. Sympozjum będzie przede wszystkim szansą na szerokie zaprezentowanie wyników naukowców specjalizujących się w badaniach morza i wybrzeża, a także wskazaniem kierunków zagospodarowywania obszarów morskich i wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych.

– Dlatego na konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli wszystkich krajowych ośrodków naukowych i akademickich, działających w obszarze geografii,  czy oceanologii – podkreśla prof. Cedro. – Chcemy dyskusję rozszerzyć na inne obszary naukowe, jak ekonomia,  transport czy energetyka. Bałtyk wymaga nie tylko teoretycznych badań naukowców, ale włączenia do debaty urzędników, polityków, a także przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu i gospodarki morskiej.

Zdaniem geografów zakres i dynamika zmian od początku XXI wieku wymusiły sformułowanie na nowo polityki morskiej i strategii gospodarowania obszarami morskimi i nadmorskimi. Oprócz rozwoju przemysłu stoczniowego, transportu czy roli portów, ważna jest także turystyka morska i nadmorska. W wielu krajach prowadzone są badania interdyscyplinarne dotyczące środowiska morskiego i jego poszczególnych elementów. Jednakże najczęściej dotyczą one jednego typu zjawisk –  np. biologicznych, fizycznych, chemicznych czy geologicznych. Według szczecińskich naukowców procesy zachodzące na obszarach morskich należy badać kompleksowo. Stąd konieczność rozwinięcia dyscypliny scalającej i syntetyzującej wiedzę o morzu czy po prostu geografii morza.

Rozwój badań geograficznych w ostatnich kilkunastu latach był możliwy dzięki unowocześnieniu jej bazy metodologicznej i aparaturowej. Szerokie wykorzystanie metod teledetekcyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) dały naukowcom nowe możliwości i otworzyły nowe pola badawcze. Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, mimo że jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Szczecińskim (powstał we wrześniu 2008 roku poprzez wydzielenie Instytutu Nauk o Morzu z Wydziału Nauk Przyrodniczych), to ma ogromne doświadczenie w szeroko rozumianych badaniach geograficznych Bałtyku. Organizacja konferencji naukowej o tak dużym znaczeniu podkreśla rolę szczecińskich geografów w rozwoju tej dziedziny nauki.
Więcej informacji o konferencji: http://geografiamorza.usz.edu.pl/

Julia Poświatowska-Szumiło

Dyskusja (0 komentarzy)