Aktualności
Życie akademickie
27 Stycznia
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2021-01-27

„Szkoła start-up” powstaje na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska uruchomiła własny program akceleracyjny „Szkoła start-up”, wspierający przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników uczelni. Zespoły, które pozytywnie ukończą szkolenia, będą miały szansę na grant w wysokości 50 tys. zł.

Program akceleracyjny ma wspierać przedsiębiorczość akademicką oraz merytoryczne przygotowanie zespołów złożonych ze studentów lub pracowników Politechniki Gdańskiej do powoływania własnych spółek spin-off/spin-out. Za jego realizację odpowiada Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Jak czytamy na stronie internetowej uczelni, obecnie przygotowywany jest plan kompleksowych działań oraz przestrzeń, w której będą mogły odbywać się warsztaty, konsultacje z mentorami oraz spotkania projektowe zespołów biorących udział w programie szkoleniowym.

Lokalizacja, w której docelowo będą realizowane aktywności skupione wokół „Szkoły start-up”, znajduje się na parterze Domu Studenckiego nr 3, przy ul. Do Studzienki. Są to pomieszczenia wcześniej wykorzystywane przed fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – tłumaczy Damian Kuźniewski, dyrektor CTWiT.

Zgodnie z założeniami programu prowadzone będą dwa typy działań: stałe doradztwo dla studentów wraz z cyklicznymi warsztatami z kompetencji biznesowych oraz główny program akceleracyjny, w którym zaplanowane są trzy cykle szkoleniowe rocznie. Pojedynczy cykl szkoleniowy będzie trwać ok. 10 tygodni.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie konkursowym, zaś do każdego naboru planujemy zrekrutować maksymalnie 10 zespołów. Zespół zainteresowany udziałem w programie powinien w przekonujący sposób zaprezentować swoją wizję projektu, na bazie którego chciałby później założyć spółkę. Jednym z głównych kryteriów oceny będzie innowacyjność i możliwość wdrożenia projektu, a premiowane będą z pewnością pomysły oparte o wyniki prac badawczych prowadzonych przez zespoły twórców – wyjaśnia Kuźniewski.

Zespoły, które pozytywnie ukończą program akceleracyjny w danym naborze, będą miały szansę na grant w wysokości 50 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na prace przedwdrożeniowe lub niezbędne przygotowania do założenia spółki. Pierwsze aktywności „Szkoły start-up” rozpoczną się wiosną tego roku.

źródło: PG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)