Aktualności
Życie akademickie
11 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-03-11

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeszkoli 60 nauczycieli z całej Polski w zakresie kompetencji medialnych. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą zdalnie. 

W społeczeństwie informacyjnym i świecie zdominowanym przez media społecznościowe coraz bardziej potrzebujemy edukacji medialnej. Chodzi nie tyle o wiedzę o mediach, co o sztukę mądrego z nich korzystania, odróżniania źródeł wiarygodnych od fałszywych, traktowania mediów jako narzędzia do poznawania prawdy o świecie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyszła z inicjatywą przeszkolenia 60 nauczycieli z całej Polski w zakresie kompetencji medialnych. Do udziału w nich uczelnia zaprasza pedagogów, którzy chcą uzyskać pomoc w medialnym edukowaniu swoich podopiecznych. Bezpłatne zajęcia odbędą się zdalnie, a ich uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Szkolenia w ramach projektu „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym” obejmują trzy bloki tematyczne. Każdy może skorzystać z jednego wybranego przez siebie dwudniowego modułu:

  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach – 19–20 marca 2022 r.
  • Krytyczni odbiorcy mediów – 23–24 kwietnia 2022 r.
  • Kreatywni twórcy mediów – 14–15 maja 2022 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych określonych w regulaminie rekrutacji. Głównym warunkiem udziału jest zatrudnienie w szkole oraz poprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Certyfikat otrzymają osoby, które będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach w ramach wybranego modułu.

Zajęcia z wykorzystaniem platformy Webex poprowadzą dydaktycy z rzeszowskiej WSIiZ: pracownicy Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej – medioznawcy i specjaliści z zakresu komunikacji wizualnej. Oprócz szkoleń zespół opracował m.in. rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące wdrażania edukacji medialnej do programów szkolnych. Obecnie nie ma osobnego przedmiotu z tego zakresu, a treści związane z korzystaniem z mediów są rozproszone. Szybko zmieniająca się rzeczywistość medialna weryfikuje też przydatność realizacji niektórych zagadnień – widzą to dydaktycy zajmujący się z pracą ze studentami różnych kierunków. Tym ostatnim brakuje głównie umiejętności miękkich związanych z odbiorem treści w sieci.

Już teraz wiadomo, że dla dzieci i młodzieży najważniejsze są kwestie związane z weryfikacją i bezpieczeństwem informacji, oceną wiarygodności źródeł, konieczność ochrony danych osobowych i umiejętność zachowania higieny cyfrowej. Nowinki techniczne i obsługa urządzeń są mniejszym problemem, jako że młodzi ludzie wychowują się w otoczeniu technologii, jest ona dla nich naturalna i łatwo się jej uczą – przyznaje dr Małgorzata Gosek z WSIiZ, autorka badań z zakresu kształcenia kompetencji medialnych.

Aby wspomóc nauczycieli w Polsce w diagnozowaniu poziomu kompetencji, badacze z WSIiZ stworzyli narzędzia diagnostyczne w postaci kwestionariuszy z kluczem – dla klas starszych. Dla najmłodszych opracowano grę planszową pod nazwą „Medialna podróż”. Gra, podobnie jak kwestionariusze, będzie do pobrania za darmo ze strony internetowej.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać mailowo: szkolenia.wsiz@gmail.com.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)