Aktualności
Życie akademickie
24 Kwietnia
Źródło: Freepik
Opublikowano: 2024-04-24

Szkolenia NCN dotyczące otwartej nauki

Szkolenia online poświęcone otwartej nauce organizuje w maju Narodowe Centrum Nauki. Będą dotyczyć planu zarządzania danymi badawczymi oraz polityki agencji w zakresie otwartego dostępu do publikacji. 

Otwarta nauka to sposób uprawiania badań i komunikowania wyników w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości, replikowalności, weryfikowalności. Są one kluczowe dla rozwoju nauki w zgodności z najwyższymi standardami rzetelności badawczej. Zasady otwartej nauki, które zapewniają równy, szeroki dostęp do najnowszej, zweryfikowanej wiedzy, zostały wdrożone przez wiele agencji finansujących badania naukowe na świecie, w tym m.in. przez Komisję Europejską. Są one również promowane przez organizacje międzynarodowe odpowiedzialne za kształtowanie polityki naukowej (np. Science Europe, UNESCO).

Na początku maja Narodowe Centrum Nauki organizuje szkolenia online poświęcone otwartej nauce. Webinaria są przeznaczone głównie dla: naukowców wnioskujących do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektów badawczych i realizujących je, osób odpowiadających w jednostkach za zarządzanie otwartą nauką, data stewardów, pełnomocników do spraw otwartej nauki, a także kadr wspierających badaczy przy przygotowaniu wniosków składanych do NCN i w zarządzaniu projektami finansowanymi przez Centrum.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędą się w dniach 8–9 maja:

  1. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (poziom podstawowy) – 8 maja w godz. 10:00–12:00 (jak skutecznie planować, gromadzić i udostępniać dane zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami FAIR);
  2. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji – 9 maja w godz. 10:00–12:00 (m.in. Plan S, DORA oraz zmiany ogłoszone w ub.r. dotyczące open access).

Webinaria zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Rejestracja na szkolenia nie jest prowadzona, ale limit uczestników ograniczono do 200 osób na każdym spotkaniu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)