Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-02-08

Szkolenie dotyczące postępowań w zakresie awansu naukowego

Szkolenie dotyczące tematyki postępowań w zakresie awansu naukowego organizuje Rada Doskonałości Naukowej. Odbędzie się 13 marca w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Planowana jest także transmisja online.

W ramach szkolenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Na zakończenie przewidziano dyskusję.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań awansowych, np. przewodniczących rad dyscyplin.

Szkolenie odbędzie się 13 marca w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w godzinach 11:00–16:00. Lista osób (wraz z ich adresami mailowymi), które zechcą uczestniczyć w szkoleniu w formie stacjonarnej, powinna zostać przekazana przez rektorów uczelni oraz dyrektorów instytutów na adres mailowy: daria.jaworska@rdn.gov.pl. Osoby, które nie będą miały możliwości przyjazdu do Warszawy, mogą uczestniczyć w szkoleniu w formie online, bez możliwości udziału w dyskusji (transmisja wydarzenia).

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)