Aktualności
Życie akademickie
08 Kwietnia
Źródło: NCN
Opublikowano: 2024-04-08

Szkolenie online dla składających wnioski w MINIATURZE

Pod koniec kwietnia Narodowe Centrum Nauki organizuje warsztaty online dotyczące konkursu MINIATURA. Rejestracja rozpocznie się już pojutrze. Liczba miejsc ograniczona!

MINIATURA to jeden z najpopularniejszych konkursów w ofercie Narodowego Centrum Nauki. Ma na celu wspieranie działań naukowych początkujących badaczy, którzy dzięki temu zdobywają pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz mogą przygotować założenia projektu w krajowych lub międzynarodowych konkursach. W jego ramach finansowane są trwające do 12 miesięcy pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Młodzi naukowcy mogą się starać o środki w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Nabór wniosków do tegorocznej edycji prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca.

W związku z dużym zainteresowaniem tym konkursem Narodowe Centrum Nauki organizuje spotkanie online, podczas którego omówione zostaną m.in. zasady oceny wniosku, jego konstrukcja oraz najczęściej pojawiające się błędy. Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia i potrwa około półtorej godziny. Aby wziąć w nim udział, należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona do 500. Zapisy ruszą w środę, 10 kwietnia, poprzez platformę Clickmeeting.

Uczestnikami tegorocznej odsłony konkursu MINIATURA mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku. Okres kwalifikacji przedłużają urlopy związane z opieką nad dziećmi, urodzenie dzieci lub okresy zasiłkowe związane z niezdolnością do pracy. Wśród warunków udziału jest również posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystyczno-naukowego. Osoba realizująca działanie musi być zatrudniona w jednostce w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę. Nie może mieć na swoim koncie żadnych grantów NCN, w których występowała w roli kierownika lub stypendysty/stażysty w konkursach ETIUDA, FUGA i UWERTURA. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz. Budżet tegorocznej edycji konkursu to 20 mln zł.

W siedmiu dotychczasowych konkursach do sfinansowania skierowano ponad 4400 wniosków na pojedyncze działania naukowe.

Dyskusja (0 komentarzy)