Aktualności
Życie akademickie
07 Maja
Źródło: NCN
Opublikowano: 2024-05-07

Szkolenie online z oceny wniosków w konkursach NCN

Kto ocenia wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki? Na co eksperci zwracają szczególną uwagę? Dlaczego ich opinie indywidualne nie zawsze pokrywają się z oceną końcową? – odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas najbliższego szkolenia online organizowanego przez agencję.

To kolejne z serii spotkań informacyjnych online organizowanych w tym roku przez Narodowe Centrum Nauki. Webinary przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. Najbliższe szkolenie zaplanowano na 21 maja. Będzie poświęcone procesowi oceny wniosków. O zmianie w zasadach oceny informowała niedawno na naszych łamach dr hab. Joanna Golińska-Pilarek z Rady NCN.

Dotychczasowa ocena projektu podzielona była na trzy podkryteria, każde z pewną wagą w ostatecznej punktacji wniosku i odrębną punktacją: poziom naukowy z wagą 30% oceniany był w skali 0-5, zaś wykonalność projektu i potencjalny wpływ projektu, każde z wagą 15%, oceniane były w skali 0-2. Podjęliśmy decyzję, by te trzy podkryteria scalić. Od tej pory projekt będzie oceniany całościowo, oczywiście z uwzględnieniem dotychczasowych trzech podkryteriów, ale punktowa ocena projektu w skali 0-5 będzie jedna. Mamy nadzieję, że scalenie punktacji ulepszy proces oceny. Nie zawsze bowiem jest możliwe ścisłe oddzielenie oceny np. poziomu naukowego projektu od jego wykonalności, czy też potencjalnego wpływu od poziomu naukowego i wykonalności.

Dodała jednocześnie, że w formularzu oceny doprecyzowano jednocześnie, iż całościowe uzasadnienie oceny projektu musi wyraźnie wskazywać mocne i słabe strony projektu w odniesieniu do wszystkich podkryteriów oceny, a wskazując te mocne i słabe strony, powinno się jasno określić, którym z nich należy nadać większe znaczenie i dlaczego. Jak wskazała, to bardziej globalne podejście do oceny projektu jest zgodne z ogólnymi trendami, które są już wdrożone przez wiele agencji europejskich, np. European Research Council.

Podczas szkolenia, oprócz zagadnień związanych z oceną formalną, poruszane będą także kwestie z zakresu oceny merytorycznej, a więc m.in. kto ocenia wnioski i na co eksperci zwracają uwagę. Ponadto będzie mowa o formularzu oceny, jak również różnych aspektach oceny: dorobku naukowego, kosztorysu, pozostałych kwestii (etycznych, planu zarządzania danymi). Uczestnicy dowiedzą się także o różnicach między opiniami indywidualnymi a uzasadnieniem końcowym.

Webinar odbędzie się 21 maja i potrwa około pół godziny. Aby wziąć w nim udział, należy się zarejestrować. Zapisy poprzez platformę Clickmeeting.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)