Aktualności
Życie akademickie
07 Marca
Źródło: YouTube
Opublikowano: 2023-03-07

Szkolenie z zakresu postępowań o awans naukowy

Szkolenie dotyczące tematyki postępowań w zakresie awansu naukowego organizuje Rada Doskonałości Naukowej. Odbędzie się 13 marca w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja wydarzenia na uczelnianym kanale YouTube.

W ramach szkolenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Na zakończenie przewidziano dyskusję.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań awansowych, np. przewodniczących rad dyscyplin. Odbędzie się 13 mara w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Liczba miejsc stacjonarnych jest już wyczerpana, jednak dla zainteresowanych dostępna będzie transmisja online na kanale YouTube UW.

Program szkolenia:

11.00 – 11.15 Powitanie uczestników

11.15 – 12.45 Procedury postępowań awansowych w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora (prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący RDN)

12.45 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.00 Omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących (Artur Woźniak, kierownik Działu Rozwoju Kadr Naukowych RDN)

14.00 – 14.30 Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora (prof. dr hab. Bronisław Sitek, sekretarz RDN)

14.30 – 15.00 Dyskusja

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)