Aktualności
Życie akademickie
20 Kwietnia
Fot. P. Stanula
Opublikowano: 2023-04-20

Szyfrujące dziewczyny

Rozwijać wiedzę o wkładzie kobiet w rozwój nauki, w szczególności w historię tzw. rewolucji cyfrowej, będą wspólnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Obu instytucjom zależy na przywróceniu pamięci o wybitnych kobietach, prekursorkach w dziedzinie nauk matematycznych, filozoficznych, informatycznych, w kryptologii i służbach wywiadowczych w czasie II wojny światowej.

List intencyjny o współpracy między uczelnią a miejską instytucją kultury w Poznaniu podpisały 18 kwietnia prof. Bogumiła Kaniewska – rektorka UAM i dr Monika Herkt-Rynarzewska – dyrektorka PCD. Uroczystość odbyła się w Centrum Szyfrów Enigma.

W ramach współpracy zaplanowano organizację serii spotkań i wykładów historycznych oraz edytony w Centrum Szyfrów Enigma, w trakcie których powstaną nowe wpisy do archiwum, a Wikipedia zostanie uzupełniona o brakujące biografie kobiet. Wspólne działania zakładają też powstanie archiwum cyfrowego poświęconego wybitnym kobietom w historii. Treści w nim zawarte będą ogólnodostępne – zarówno w Mediatece, jak i na stronach internetowych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Warto dodać, że UAM realizuje właśnie inicjatywę „Gdy nauka jest kobietą”, natomiast w PCD ruszył projekt „Szyfrodziewczyny”, który stawia sobie za cel odkrycie i opowiedzenie na nowo historii wybitnych kobiet, matematyczek, naukowczyń i absolwentek poznańskiego uniwersytetu od początku jego powstania. W piątek, 21 kwietnia, w Centrum Szyfrów Enigma otwarta zostanie wystawa pt. „Szyfrodziewczyny”, która czynna będzie do końca roku. W przestrzeni Centrum pojawi się 13 bohaterek, z którymi każdy może stanąć twarzą w twarz.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to miejska instytucja kultury, która opowiada o Poznaniu i jego dziedzictwie. Swoją misję realizuje w pięciu obszarach:

  • wystawiennictwo (wystawy stałe, ekspozycje czasowe, współpraca z artystami i artystkami, twórcami i twórczyniami);
  • edukacja (programy edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych, edukacja dla rodzin, zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych, wsparcie nauczycieli i nauczycielek, edukacja obcokrajowców, animacje, gry terenowe, szkolenia, seminaria, publikacje);
  • turystyka (przewodnictwo, interpretacyjne materiały turystyczne, wydarzenia turystyczno-kulturowe);
  • działalność naukowo-badawcza (konferencje, seminaria, wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe, współpraca z instytucjami naukowymi oraz instytucjami z branży dziedzictwa);
  • dialog i aktywizacja lokalna (archiwistyka społeczna, mediateka, publikacje i wystawy, współpraca lokalna).

MK, źródło: UAM, PCD

Dyskusja (0 komentarzy)