Aktualności
Życie akademickie
29 Maja
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2017-05-29

Tegoroczni nominowani do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia, ustanowiona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2001 roku, przyznawana jest za twórczą kontynuację przesłania Redaktora oraz badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Cyklicznie do Nagrody zgłaszane są wyróżniające się monografie i wydawnictwa zbiorowe.

W tym roku Kapituła Nagrody, spośród 17 zgłoszonych książek, wyłoniła 7 tytułów nominowanych:
1. Przemysław Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
2. Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno: proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Polskie Towarzystwo Historyczne: Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015.
3. Joanna Krakowska, PRL. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016.
4. Łukasz Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
5. Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942), Wstęp, opracowanie i komentarze E. Orman, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego: Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
6. Weronika Parfianowicz-Vertun, Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
7. Dorota Sajewska, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru wielkiej wojny, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016.

Nazwisko Laureata Nagrody zostanie ogłoszone 14 września w rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi zaś podczas inauguracji roku akademickiego na UMCS w Lublinie.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)