Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-12

To już 70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim

Od 31 maja do 2 czerwca Szczecin uroczyście świętował jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim. Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej, którego gościem był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wspólnie z rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką, uhonorował pracowników i byłych pracowników AM medalami za wieloletnią pracę na rzecz szkolnictwa morskiego oraz szczecińskich szkół morskich.

Punktualnie o 14:00 spod gmachu przy Wałach Chrobrego ruszył przemarsz w asyście Kompanii Honorowej AM oraz orkiestry wojskowej do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie rozpoczęła się gala 70-lecia – punkt kulminacyjny obchodów. To tam rektor Wojciech Ślączka powitał gości i podsumował bogatą historię szczecińskich szkół morskich, których wspólne tradycje stanowią korzenie dzisiejszej Akademii Morskiej i jej codziennej pracy.

Rektor Ślączka  poruszył także temat przyszłości uczelni oraz rozwoju jej prac na rzecz szeroko pojętej gospodarki morskiej, przemysłu i otoczenia biznesowego. – Kolejne lata to ogromne wyzwanie dla Akademii Morskiej w Szczecinie: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników badań oraz ich transfer do świata przemysłu i biznesu – zaznaczał. – Dumni z przeszłości patrzymy w przyszłość – zakończył swoje wystąpienie rektor Wojciech Ślączka.

Po oficjalnej inauguracji minister Marek Gróbarczyk podziękował zgromadzonym za wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Minister porównał historię Akademii i wcześniejszych szkół do pracy na morzu, która była „pełna wzlotów, upadków, prób likwidacji, powoływania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, ale ostatecznie uczelnia poradziła sobie ze wszystkim”.

Podczas gali rektor wraz z ministrem wręczyli także odznaczenia państwowe pracownikom Akademii – medale za wieloletnią służbę, statuetki za wkład w rozwój Szkolnictwa Morskiego.

Podczas gali wręczono także tradycyjne już nagrodę  „Wilka Morskiego” oraz wyłoniono najbardziej aktywnego studenta AM.

Nagroda Wilka Morskiego przyznawana jest corocznie zasłużonym absolwentom oraz wyróżniającym się studentom Akademii Morskiej w Szczecinie.

W tym roku statuetka Wilka Morskiego w kategoriach: Zasłużony Absolwent i Działający na rzecz gospodarki morskiej powędrowała w ręce Michała Czerepaniaka – absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej z roku 1975. Po odbyciu praktyk morskich na statkach różnych typów w Polskiej Żegludze Morskiej, a następnie na tankowcach obcych bander, zdobywał kolejne dyplomy morskie, do kapitana żeglugi wielkiej włącznie.

Od 1987 roku pracował jako szef  działu marynarskiego Agencji Morskiej, a po jej likwidacji utworzył w 1991 roku Polaris Usługi Morskie, którą prowadzi do chwili obecnej łącznie z lotniczym serwisem usługowym Polaris Travels.

– Polaris Maritime Services jest dziś uznaną, niezależną agencją załogową, której jednym z priorytetów działalności, jest wspieranie młodzieży rozpoczynającej swoją karierę morską, w tym także okrętowanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie – zaznaczyła prorektor ds. nauczania, Agnieszka Deja, autorka laudacji „Wilka Morskiego”. Nagrodę z rąk rektora oraz ministra w imieniu laureata odebrał Paweł Kmieciak, kierownik działu załogowego Polaris Maritime Services.

Wyróżnienie w kategorii: Najaktywniejszy student Akademii Morskiej w Szczecinie zdobyła Izabela Kamińska z II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Transport. Izabela jest zastępcą przewodniczącego samorządu studenckiego, członkiem Senatu AM oraz Rady Wydziału. To także mistrzyni województwa zachodniopomorskiego w wioślarstwie oraz wielokrotna mistrzyni innych sportowych rywalizacji. – Tak należałoby opisać Izabelę, biorąc pod uwagę wyłącznie fakty, jednak muszę dodać, że jest to osoba z wielką pasją, która chce zmieniać świat wokół siebie na lepszy – mówił w laudacji Patryk Franc, przewodniczący samorządu studenckiego AM.

Galę uświetnił koncertem Chór Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Grupa MoCarta – to już kolejne spotkanie tych dwóch zespołów na jednej scenie. Koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności: gościom, władzom oraz pracownikom i studentom Akademii Morskiej. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz firm związanych z branżą morską, w uroczystościach uczestniczyli także rektorzy, którzy przyjechali do Szczecina na obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które rozpoczęły się w Akademii Morskiej w czwartek 1 czerwca.

Obchodom jubileuszu towarzyszył szereg wydarzeń, mających na celu przybliżenie tradycji szkolnictwa morskiego. O 17:00 w holu głównym Akademii odsłonięta została tablica upamiętniająca Szkołę Rybołówstwa Morskiego, powstałą tu w roku 1962, a przekształconą po sześciu latach w Państwową Szkołę Morską.

Uroczystości inaugurujące obchody jubileuszu zwieńczyły Msza Święta koncelebrowana przez abp. Andrzeja Dzięgę oraz tradycyjny apel pamięci przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym.

Kolejne dni obchodów upłynęły pod znakiem spotkań absolwentów, których kilkuset zjawiło się w murach uczelni, by wspólnie wspominać czasy studenckie, wymienić doświadczenia, a także zobaczyć, co się zmieniło. W czwartek, 1 czerwca, absolwenci zwiedzali uczelnię oraz odbyli szereg spotkań na wydziałach, w piątek zaś spotkali się też w Klubach: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Oficerów Mechaników, „Śledziołapów” (tj. absolwentów PSRM).

W piątkowy wieczór absolwenci  oraz goście KRPUT wzięli udział w balu, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson BLU.

Weronika Bulicz

Dyskusja (0 komentarzy)