Aktualności
Życie akademickie
04 Września
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2023-09-04

Toruń miejscem finału Światowego Kongresu Kopernikańskiego

W przyszłym tygodniu w Toruniu będzie miała miejsce ostatnia część obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Jednym z punktów programu jest 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które w tym roku obchodzi stulecie swego istnienia.

Światowy Kongres Kopernikański organizowany jest w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Po obradach ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin w Krakowie, a także dyskusji na temat faktów z życia i ochrony zabytków z dziedzictwa Mikołaja Kopernika w Olsztynie, przyszedł czas na kolejne tematy związane z postacią słynnego astronoma. Od 12 do 16 września miejscem kongresowych wydarzeń naukowych i kulturalnych ponownie będzie Toruń. Do miasta przyjadą historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ich rozważania odbywać się będą w ramach sześciu sekcji tematycznych:

  1. Sekcja historii astronomii to konferencja pt. „Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination” („Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN. Jej celem jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele: dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich, astronomia Kopernika, wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej.
  2. Sekcja kulturoznawcza pt. „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci” („Nicolaus Copernicus and Culture of Remembrance”) została podzielona na trzy panele dotyczące: pamięci historycznej, literatury i teatru oraz sztuki.
  3. Sekcja historii medycyny pt. „Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków” organizowana w związku z  480 rocznicą wydania „De revolutionibus orbium coelestium” i „De Corporis Humani Fabrica Libri Septem” oraz w 550 rocznicę urodzin Kopernika, przygotowana została przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Jej uczestnicy przeanalizują problematykę podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów wielkiego astronoma (który studiował medycynę w Padwie) po czasy współczesne.
  4. Sekcja lekarska pt. „Od Kopernika do współczesności”, której celem jest zaprezentowanie sylwetek najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku. Konferencja organizowana jest przez pracowników Collegium Medicum UMK.
  5. Sekcja nauczycielska pt. „Kopernik w XXI wieku – warsztaty z narzędzi przydatnych w nowoczesnej edukacji i popularyzacji nauk”, która skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki. Konferencja składać się będzie z warsztatów poświęconych tematom z zakresu nowoczesnej edukacji, m.in.: wykorzystania robotów podczas zajęć; wirtualnej rzeczywistości w edukacji; tworzenia gier planszowych; przygotowania escape roomu w pudełku; historii w edukacji; narzędzi online w edukacji.
  6. Sekcja młodzieżowa pt. „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji” jest organizowana przez Miasto Toruń, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowić będzie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, projektu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” oraz konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11–15 września odbędzie się również 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale na większość wydarzeń obowiązują elektroniczne zapisy.  Wyszukiwarka wydarzeń oraz wskazówki na temat procedury zapisów dostępne są pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/program.

Dla szerokiej publiczności będą dostępne trzy wykłady wygłoszone z okazji uroczystego otwarcia toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego oraz uroczystego zakończenia obrad ŚKK. Podczas inauguracji wystąpią ks. prof. Michał Heller oraz prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wykład zamykający przedstawi prof. Ewine van Dishoeck, była przewodnicząca Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Wykłady transmitowane będą online na stronie UMK TV.

Obchodom toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego towarzyszyć będzie szereg wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy czy koncerty, m.in. recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego – laureata głównej nagrody XII Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy i nagrody specjalnej JM Rektora UMK.

Więcej szczegółów na stronie internetowej poświęconej toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)