Aktualności
Życie akademickie
07 Listopada
Opublikowano: 2022-11-07

Troje kolejnych Polaków dołączyło do Academia Europaea

Troje polskich naukowców zostało przyjętych w poczet członków Academia Europaea – prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5 tys. uczonych z różnych dziedzin.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

Do grona członków Academia Europaea dołączyło właśnie troje Polaków. Prof. Stanisław Biernat jest specjalistą w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Obecnie profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym jest związany od 1971 roku. W latach 1995–2018 kierował współtworzoną przez siebie Katedrą Prawa Europejskiego. Równocześnie (2010–2012) prowadził Katedrę Prawa Ochrony Środowiska. W okresie 2010–2017 sprawował funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego RP. Jest prezesem  Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Zasiada w zarządzie Societas Iuris Publici Europaei. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (PECSA), Societas Humboldtiana Polonorum, European Constitutional Network oraz European Group of Public Law. W 2001 roku otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monet Professor of European Law, zaś w 2015 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

W domenie naukowej prof. Józefa Dulaka znajdują się komórki macierzyste, biologia i medycyna naczyniowa, terapia genowa i komórkowa oraz mechanizmy chorobowe powodowane zapaleniami i stresem oksydacyjnym. Kieruje Zakładem Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 r. koordynuje prace polsko-francuskiego laboratorium stowarzyszonego LIA (Laboratoire International Associe). Prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”. W latach 2013–2017 prezydent European Vascular Biology Organisation. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Laureat Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

Dr hab. Dorota Kołodziejczyk to anglistka, komparatystka i translatolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Postkolonialnych w Instytucie Filologii Angielskiej oraz Akademickim Centrum Badawczym Ex-Centrum Olgi Tokarczuk na Wydziale Filologicznym. Zasiada w Radzie Naukowej Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie literaturę i teorię postkolonialną oraz teorię i praktykę przekładu literackiego i kulturowego.

Obecnie Academia Europaea zrzesza stu reprezentantów Polski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)