Aktualności
Życie akademickie
19 Maja
Opublikowano: 2019-05-19

Troje laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. A. von Humboldta jest przyznawane na mocy porozumienia zawartego w 1995 roku przez FNP z Fundacją Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego. Do grona dotychczasowych 67 laureatów w 22 edycji konkursu dołączyli:

  • prof. Adrian  Gericke z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z prof. Andrzejem Bręborowiczem będzie realizował projekt pt. Protective Role of Sulodexide in Diabetes-Induced Vascular Damage of Retinal Blood Vessels.
  • dr n. wet. Monika Nowak-Imialek z Instytutu Friedricha Loefflera (Niemcy), która w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie we współpracy z prof. Izabelą Wocławek-Potocką będzie realizowała projekt pt. Novel bovine embryonic stem cell (bESC) lines and their ability to contribute to chimeric embryos.
  • prof. Florian Steger z Uniwersytetu w Ulm (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z prof. Maciejem Kokoszko będzie realizował projekt pt. The city of Ulm – a site of memory for forced laborers of Telefunken from Łódź.

Każdy laureat otrzyma stypendium w wysokości 4 tys. euro miesięcznie. Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)