Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Opublikowano: 2020-03-31

Polscy prawnicy w CAfA

Dwoje prawników z Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantka Uniwersytetu SWPS zostali arbitrami pierwszego międzynarodowego sądu arbitrażowego ds. sztuki w Hadze. 

W 2018 roku założono pierwszy Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art, CAfA). Ma on stanowić stałe forum dla prowadzenia postępowań arbitrażowych i mediacji w zakresie dóbr kultury. Alternatywne metody rozstrzygania są coraz częściej stosowane w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących dóbr kultury. Najczęściej materiały analizowane w toku postępowania są niezwykle obszerne i obejmują różne systemy prawne. Dobrym przykładem może być historia postępowania w sprawie zwrotu obrazu Gustava Klimta „Portret Adeli Bloch-Bauer” przedstawiona w filmie „Złota Dama”.

Rekrutacja i ocena aplikacji kandydatów do bazy arbitrów i mediatorów CAfA trwała ponad rok. W jej wyniku na listę arbitrów zostało przyjętych troje Polaków: prof. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantka Uniwersytetu SWPS Hoa Dessoulavy-Śliwińska.

Prof. Piotr Stec jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO. Kieruje Katedrą Prawa Prywatnego. W 1999 roku zdał egzamin sędziowski, a  w 2006 roku został radcą prawnym. Jego badania koncentrują się na porównawczym prawie prywatnym, prawie własności intelektualnej i prawie artystycznym, w szczególności na regulacji rynku sztuki i sprzedaży na aukcjach. Jest założycielem Instytutu Nauk Prawnych UO. Autor ponad 70 publikacji z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Alicja Jagielska-Burduk jest radcą prawnym, mediatorem i arbitrem zajmującym się prawem sztuki, prawem dziedzictwa kulturowego i prawem autorskim. Od 2018 r. pracuje w Katedrze UNESCO Prawa Własności Kulturowej UO, gdzie kieruje zespołem badawczym Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „UNESCO Chair on Cultural Property Law”. Jest współzałożycielką i redaktorką naczelną międzynarodowego czasopisma Santander Art and Culture Law Review, stanowiące forum debaty międzynarodowych specjalistów z prawa dziedzictwa kulturowego. Od 2014 roku znajduje się na liście mediatorów UNESCO Międzyrządowego Komitetu ds. promocji zwrotu dóbr kultury do kraju pochodzenia lub ich restytucji w razie nielegalnego nabycia praw własności.

Hoa Dessoulavy-Śliwińska ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA). Ukończyła wydział teologiczny studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studiów w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz szkołę prawa dowodowego na UKSW i studia podyplomowe rzeczoznawstwa majątkowego prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.

MK, źródło: UO, www.kruczekblog.pl

Dyskusja (0 komentarzy)