Aktualności
Opublikowano: 2017-11-29

Trójkąt współpracy

Zasady, na jakich współpracować będą Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, określone zostały w podpisanym 22 listopada br. porozumieniu.

Umowa parafowana została przez przedstawicieli rzeczonych uczelni, płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT, dziekana Wydziału Logistyki WAT, płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj oraz płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala, prof. AWL, dziekana Wydziału Zarządzania AWL. Trzy uczelnie zadeklarowały chęć współdziałania zarówno w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, jak również w obszarze intensyfikującym rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej. Strony umówiły się ponadto na zespołowe przygotowywanie projektów naukowych, szczególną uwagę przykładając do zadań z zakresu logistyki.

W trakcie trójstronnego spotkania doszło także do podpisania przez wszystkie wymienione strony oraz płk. dr. inż. Roberta Woźniaka, szefa Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, deklaracji współpracy, inicjującej opracowanie raportu System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019, którego publikację przewidziano na II kwartał 2019r.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)