Aktualności
Życie akademickie
20 Maja
Od lewej: prof. Andrzej Sechman, ambasador Mark F. Brzezinski, prof. Józef Hernik, źródło: Archiwum URK
Opublikowano: 2022-05-20

Trójstronne porozumienie inicjujące badania wpływu zieleni na jakość powietrza

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podpisały porozumienie, w ramach którego będą badać różne modele zieleni i ich wpływ na jakość powietrza w miastach. 

Wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi stanowi ważny obszar badawczy, w którym uczestniczą nie tylko uczelnie i instytuty naukowe, ale także samorządy oraz mieszkańcy zrzeszeni w oddolnych inicjatywach. Jak pokazują badania, na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i ich stężenie w środowisku znaczący wpływ ma m.in. sposób zagospodarowania terenu. Największym sojusznikiem ludzi jest jednak sama przyroda, która powinna stanowić nieodłączny element dobrze zaprojektowanej przestrzeni, w której tak istotnym czynnikiem jest odpowiedni układ zabudowań, w tym prawidłowo wyznaczony przebieg korytarzy napowietrzających miasto.

Znaczącym źródłem zanieczyszczeń, szczególnie w wielkich aglomeracjach, są ciągi komunikacyjne, dlatego kluczowym pozostaje optymalne zaplanowanie zieleni przydrożnej, a szczególnie prawidłowe wykorzystanie gatunków oraz układu drzew, krzewów i roślin pnących, żywopłotów, rabat czy wreszcie zielonych dachów. Co więcej, obecność wpisanych w tkankę miejską terenów zielonych, które stanowią ważne miejsca rekreacji i wypoczynku, może być jednym z elementów poprawy samopoczucia i zdrowia mieszkańców, a także pozytywnie wpływać na zmiany klimatu.

Badaniem różnych modeli zieleni i ich wpływu na jakość powietrza w miastach będą zajmować się jednostki naukowo-badawcze, których przedstawiciele w rezydencji ambasadora USA w Warszawie Marka F. Brzezinskiego podpisali trójstronne porozumienie Air pollution mitigation through urban design and green infrastructure”. Współpraca obejmie Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Ze strony polskiej dokument sygnowali: prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy z zagranicą URK oraz dr inż. Krystian Szczepański – dyrektor IOŚ – PIB.

Przedsięwzięcie jest efektem wieloletniej współpracy dr. Richarda Baldaufa z Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i prof. dr. hab. inż. Józefa Hernika z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy doprowadzili do podpisania porozumienia. Połączenie wiedzy dotyczącej sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z umiejętnościami z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu przyczyni się do wyznaczenia precyzyjnych parametrów, jakie powinna spełniać zieleń, aby jak najskuteczniej chronić ludzi przed zanieczyszczeniem powietrza.

MK, źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)