Aktualności
Życie akademickie
31 Października
Opublikowano: 2022-10-31

Przedłużono konkurs promujący dobre wzorce współpracy biznesu i nauki

Do 10 listopada przedłużono termin zgłoszeń do konkursu „Pomosty Przyszłości”. To pierwsze przedsięwzięcie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

Z badań prowadzonych w Oxfordzie wynika, że szansa na komercjalizację wyników pracy badawczej rośnie do 95%, jeśli na etapie koncepcji jest konsultowana z rynkiem. Jeśli tak się nie stanie, to szanse zatrzymują się na 5% – mówi Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Istotne jest także budowanie prestiżu naukowca/wdrożeniowca, rozwijanie pewnej kultury współpracy talentów naukowych z firmami. Inicjatywa Fundacji Technotalenty i Województwa Podlaskiego ma zatem ogromne znaczenie dla gospodarki województwa podlaskiego, a nawet Polski. Wydarzenie jest skierowane do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Aby zgłosić się do „Pomostów Przyszłości” wystarczy do 10 listopada wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii.

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do firm współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W formularzu należy opisać, jakie projekty zostały wspólnie zrealizowane, co zostało wdrożone, jakie są tego dzisiaj rezultaty, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują oraz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze. Zgłaszając się w tej kategorii, należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola zgłaszanego uczestnika w danym projekcie.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są rezultaty. Instytucja powinna opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują, partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników naukowych instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać, jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego rezultaty. Należy opisać, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo uczestnicy powinni opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola uczestnika w danym projekcie.

Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać. Kapituła oceni zgłoszenia we wszystkich 4 kategoriach. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej Gali, która odbędzie się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Harmonogram „Pomostów Przyszłości”:

  • do 10 listopada 2022 – zbieranie zgłoszeń
  • do końca listopada 2022 – weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły
  • 12 grudnia 2022 – Gala wręczenia nagród

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://technotalenty.pl/pomosty2022/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)