Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Opublikowano: 2023-10-03

Trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców

Do 15 października trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców. Głównym zadaniem tego gremium jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, wspierający rozwój kariery młodych badaczy. Do zadań tego ciała należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery; wspieranie kontaktów z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Rada zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. Z końcem września upłynęła VII kadencja tego organu. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów.

Kto może zostać członkiem?

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych (w przypadku doktorantów 2 publikacji). Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: nabordoRMN@nauka.gov.pl. Termin mija 15 października 2023 roku. Wyboru członków dokona szef resortu edukacji i nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)