Aktualności
Życie akademickie
17 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-17

Trwa nabór na seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich

Już po raz ósmy Muzeum Historii Żydów Polskich organizuje Seminarium Doktorskie GEOP, poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Od 2015 roku seminarium służy młodym naukowcom jako forum prezentacji nowych i interesujących badań, inspirujących dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi. Ma na celu integrację badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie.

Zaproszenie do udziału w seminarium kierowane jest do antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowych. Doktoranci mają możliwość zaprezentowania wyników swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN.

Muzeum finansuje dojazdy do Warszawy zamiejscowych uczestników seminarium (doktorantów i ich promotorów). Dla pięciu najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie przez cały czas trwania seminarium. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do końca września. Szczegóły na stronie internetowej muzeum.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w połowie października 2022 r., a pierwsze spotkanie planowane jest na listopad tego roku.

Seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program powołali we wrześniu 2015 roku przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od pierwszej edycji stanowi forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)