Aktualności
Życie akademickie
12 Października
Opublikowano: 2022-10-12

Trwa nabór stypendystów do programu START

Do końca października trwa nabór wniosków do kolejnego konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 30 lat. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne. Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Od roku 2015 r. przyznawane jest także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W konkursie START 2023 po raz drugi będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego. Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Wnioski w konkursie START 2023 można składać do 31 października. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale przyszłego roku. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz. Więcej szczegółów na stronie programu START.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do tej pory nagrodzono 3,3 tys. osób i przyznano 3 936 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 90,5 mln zł.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)