Aktualności
Życie akademickie
01 Października
Opublikowano: 2019-10-01

Trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy

Do 10 października studenci i tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Młodzi ludzie mają szansę otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie oraz uczestniczyć w atrakcyjnym programie edukacyjnym. 

W ramach tego jednego z najstarszych, samorządowego programu stypendialnego w Polsce wsparcie finansowe otrzymują uczniowie i studenci, którzy mimo stosunkowo skromnych warunków materialnych uzyskują dobre wyniki w nauce oraz wykazują się aktywnością artystyczną, sportową, społeczną lub naukową. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych (klasy 4–8), szkół ponadpodstawowych oraz studenci, których średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Co roku wsparcie takie otrzymuje kilkuset warszawskich uczniów i studentów. Młodzież ma szansę nie tylko na rozwój swoich talentów i pasji oraz kształtowanie swojej wrażliwości, ale także na wzajemne poznawanie się i budowanie przyjaźni.

Ci młodzi, wspaniali ludzie za chwilę przejmą odpowiedzialność za Warszawę, Polskę, Europę. Dziś to my jesteśmy odpowiedzialni za nich, dlatego nasze stypendia to taki dwupak: wsparcie finansowe i ambitny program edukacyjny, w którym stawiamy młodym wyzwania – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Mateusz Dobrowolski, stypendysta I edycji, wspomina, że stypendium pozwoliło mu na bardzo praktyczny zakup komputera:

– Dzięki niemu mogłem samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania pisarskie. Gdyby nie komputer, nie mógłbym redagować szkolnej gazety, a później, na studiach, pisać pierwszych tekstów do zagranicznej prasy muzycznej.

Termin składania wniosków o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 dla studentów mija 10 października. Kandydaci chcący ubiegać się o stypendium muszą najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie centrumjp2.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Szczegółowe informacje na: centrumjp2.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)