Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Opublikowano: 2023-10-03

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu stypendialnego dla młodych humanistów

„Wiek XX. Nowe dyskursy sprawiedliwości” – to temat trzeciej edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. Mogą do niego przystąpić studenci, doktoranci, młodzi doktorzy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października.

Wszyscy jej oczekują, każdy jej pragnie – sprawiedliwość to złote runo modernitas, po które wyprawiały kolejne pokolenia twórców, myślicieli, działaczy politycznych i ideologów, ale też: zwykłych obywateli, pracowników, mieszkańców miast i wsi. Sprawiedliwość wynoszono na sztandary, w jej imię maszerowano ulicami i wstępowano na barykady. Upatrywano w niej nieodzowny element procesu demokratyzacji i modernizacji. Zarazem jednak, o czym przekonują dzieje XX-wiecznych totalitaryzmów, sprawiedliwość opacznie zinterpretowana może stać się orężem: uzasadnieniem dla praktyk przemocy, zbrodniczym fantazmatem. Co jednak istotne, odpowiedzią na agresję i wojnę są również idee sprawiedliwości: sąd, trybunał, reparacje. Sprawiedliwość jest więc hasłem wieku – genealogią i teleologią nowoczesności. Jej mitem i utopią. Kręgiem, z którego nie ma ucieczki.

W pojęciu sprawiedliwości upatrujemy klucz do zrozumienia procesów modernizacyjnych – jawnych i ukrytych przemian świadomości nowoczesnej. Stawiamy pytania: w jaką odyseję zapuściła się cywilizacja europejska i cała ludzkość, podążająca za tym wielkim nowoczesnym marzeniem o likwidacji zła, krzywdy, niedostatku? Jaką formę – intelektualną, ideową, literacką, artystyczną, kulturową, społeczną i polityczną – przyjmuje w dobie modernitas pojęcie sprawiedliwości? Czym jest duch i ciało sprawiedliwości, jej teoria i praktyka? Czy usilne dążenie sprawiedliwości było – rozszerzoną na całe społeczeństwa – pracą żałoby po ekstremizmach XX wieku?

To są właśnie zagadnienia, które będą zajmowały młodych humanistów w trzeciej edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. Głównym zadaniem będzie poszukiwanie nowych języków, w których można sprawiedliwość pomyśleć. Odnaleźć pojęcia i kategorie, zjawiska i przypadki, dzięki którym możliwe będzie odnowienie znaczeń oraz regeneracja dyskursu o sprawiedliwości. Innymi słowy sprawdzenie, czy idea sprawiedliwości znajduje się na śmietniku historii, czy też wciąż nadaje kierunek dziejom i definiuje kształt zbiorowej wyobraźni.

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny Instytutu De Republica, który obejmuje kilka elementów:

  • realizację własnego projektu naukowego;
  • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
  • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich przedstawicieli świata nauki i kultury;
  • szkołę letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez akademickich tutorów;
  • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Udziału w programie mogą wziąć studenci, doktoranci oraz młodzi doktorzy (do 35 r.ż.). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 października.

Stawiamy na różnorodność, na poszukiwanie nowych języków w humanistyce. Oprócz indywidualnej pracy nad własnymi projektami, koncentrujemy się na pracy grupowej, na możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości – więzi, które będą podstawą do tworzenia nowych perspektyw akademickiego rozwoju – piszą organizatorzy.

Więcej informacji, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie internetowej programu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)