Aktualności
Życie akademickie
20 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-20

Trwają prace nad utworzeniem Narodowego Centrum OZE

Konsorcjum naukowe, któremu przewodzi Instytut  Maszyn Przepływowych PAN, zmierza do utworzenia Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Odnawialnych Źródeł Energii. Jego działalność opierałaby się na wykorzystaniu koncepcji tzw. żywego laboratorium.

Prace nad powołaniem Narodowego Centrum OZE trwają już od dłuższego czasu. Na początku grudnia Instytut Maszyn Przepływowych PAN wraz z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Energetyki w Warszawie oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie założył konsorcjum, które ma na celu wyjście naprzeciw transformacji energetycznej w naszym kraju.

Istotą proponowanego Centrum jest wykorzystanie koncepcji tzw. żywego laboratorium (Living Lab), czyli budowa nie tylko stanowisk badawczych w laboratoriach uczelni i instytutów, ale przede wszystkim powstanie demonstratorów w terenie, czyli gminach i powiatach. Oznacza to żywą interakcję zastosowanych nowych technologii z jednej strony, i wyników badań eksploatacyjnych i wdrożeniowych – z drugiej, przy jednoczesnym udziale zainteresowanego podmiotu samorządu terytorialnego i przemysłu.

Realizacji tego zadania, począwszy od rozmów w potencjalnymi partnerami samorządu terytorialnego, a także opracowaniem koncepcji zaprojektowania i budowy demonstratora do produkcji i wykorzystania wodoru dla bloków mieszkalnych, budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych czy małych osiedli, ze strony Politechniki Śląskiej podjął się prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz wraz z zespołem. Pozyskał już partnerów z powiatów rybnickiego oraz gliwickiego. Trwają również rozmowy nad rozszerzeniem realizacji tej koncepcji o inne miasta regionu.

Kilkanaście dni temu w sprawie utworzenia Narodowego Centrum OZE rozmawiano także w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W spotkaniu uczestniczyli: wiceszef resortu Wojciech Murdzek – pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, wiceminister Ireneusz Zyska – pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Kuch oraz przedstawiciele instytutów naukowych i szkół wyższych. Ci ostatni przedstawili konieczność finansowania badań planowanych demonstratorów i rozwoju technologii. Podkreślono konieczność sformułowania projektów, które mogą być finansowane m.in. przez NCBR. Zwrócono także uwagę na możliwość konsolidacji środowisk naukowych przy realizacji tych projektów.

źródło: PŚl

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Dominik 26.07.2023 12:10

    Dobrym rozwiązaniem byłyby np. miejskie hulajnogi tak jak są rowery. Tylko z tą różnicą, że można by ładować je np. zestawem foto https://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/energia-odnawialna/fotowoltaika/zestawy-fotowoltaiczne.html . Miasta zarobiłyby na wynajmie hulajnogi, a ładowanie prawnie nic by nie kosztowało. W Hiszpanii już wprowadzają podobne rozwiązania.