Aktualności
Życie akademickie
16 Maja
Źródło: www.zarzadzanie.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-05-16

Trzy nowe kierunki na Wydziale Zarządzania UŁ

Rok akademicki 2022/2023 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpocznie się pod znakiem nowości. Ofertę edukacyjną wzbogacą aż trzy nowe kierunki studiów, wszystkie prowadzone w języku angielskim.

Osoby rozpoczynające studia będą mogły wybrać kierunek I stopnia Digital Communication and Social Media for Management oferujący unikatowe treści w skali innych uczelni państwowych i prywatnych. Kierunek powstał w wyniku rozmów z ekspertami branżowymi oraz analizy zarówno rynku pracodawców, jak i ofert polskiego i zagranicznego rynku edukacyjnego, tak aby zapewnić jak największy wymiar praktyczny oraz aktualność przekazywanych treści. Ma zapewnić studentom umiejętności, pozwalające im na podjęcie pracy w tych obszarach rynku w przyszłości. W toku prowadzenia studiów kluczowe będzie ciągłe rozwijanie pasji studenta i rozbudzanie jego uwagi w sferze trendów i nowości z obszarów mediów społecznościowych i digital communication.

Absolwenci będą posiadali umiejętności pozwalające na zarządzanie tymi obszarami w sposób innowacyjny i profesjonalny. Wiedza i praktyka o charakterze interdyscyplinarnym będzie pozwalała im na szybką reakcję na trendy rynkowe, ale i ich kreowanie. Doskonale odnajdą się jako twórcy treści, ale i osoby współpracujące z twórcami, mogąc działać samodzielnie, jak również doskonale odnajdując się także w zespole. W toku studiów studenci objęci będą mentoringiem wybitnych praktyków przestrzeni digital communication i social media, co da im jeszcze większą odwagę i swobodę poruszania się w tej przestrzeni rynku.

Z kolei osoby zainteresowane kwestiami ochrony środowiska i zarządzania odnajdą się na kierunku II stopnia Environmental Management. Stanowi on odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wyzwania te skutkują także zmianami na rynkach pracy, gdzie coraz częściej poszukiwani są specjaliści dysponujący profesjonalną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem w organizacjach publicznych i prywatnych. Absolwenci kierunku będą odpowiednio przygotowani do zarządzania organizacją przy jednoczesnym uwzględnianiu czynników i aspektów środowiskowych jako integralnej części całego systemu zarządzania. Będą mogli m.in. podejmować decyzje o rozwoju organizacji z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających narastających wymogów w kwestii ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, projektować strukturę organizacji w sposób umożlwiający bardziej optymalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz zmniejszający fizyczną presję na środowisko czy też umieć dobierać instrumenty i narzędzia do rozwiązywania problemów środowiskowych w organizacji.

Trzecia nowość w ofercie Wydziału, kierunek II stopnia Business and Digital Analytics, adresowany jest do osób aspirujących do pracy w międzynarodowym środowisku. Program rozwija kompetencje pracy w środowisku cyfrowym, przemyśle 4.0 i Internecie oraz umiejętności analizy i oceny działania organizacji z perspektywy efektywności i nacisku na wydajność i zwrot z inwestycji finansowych. Kierunek opiera się na aplikacyjnej wiedzy teoretycznej i praktycznych aspektach najbardziej aktualnych modeli i rozwiązań naukowych. Wyzwaniem dla studentów będzie także budowanie własnych systemów analityki biznesowej adresujących rzeczywiste i praktyczne problemy organizacji. W szczególności zamierzeniem kierunku jest rozwój umiejętności krytycznego myślenia, zdolności weryfikacji danych i informacji, wykorzystania informacji w procesie podejmowania decyzji rynkowych, integrowania wiedzy z różnych źródeł oraz interdyscyplinarnego podejścia do analizy problemów biznesowych i oceny długo- i krótkookresowych skutków decyzji. W naturalny sposób studenci zdobędą umiejętności posługiwania i wykorzystywania oprogramowania i narzędzi analizy związanych z analityką biznesową w sferze digital, jak i prezentacji danych i budowy dashboardów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)