Aktualności
Życie akademickie
14 Lipca
Opublikowano: 2022-07-14

Trzystu stypendystów NAWA podejmie studia w Polsce

Trzysta osób z 28 krajów zostanie objętych wsparciem finansowym w ramach programu Banach NAWA, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To inicjatywa skierowana do młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce.

Wyrównywanie poziomu życia w różnych regionach świata poprzez kształcenie obywateli z krajów rozwijających się, rozwój współpracy poprzez wsparcie najzdolniejszych studentów, wreszcie społeczna odpowiedzialność nauki – to tylko niektóre z celów leżących u podstaw programu Banach NAWA, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowano go z myślą o młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce.

W tegorocznej edycji spośród 2049 zgłoszeń z 32 krajów przyznano wsparcie finansowe dla 300 osób. To wzrost w stosunku do poprzedniej edycji, w której stypendia otrzymało 260 osób wyłonionych z blisko 2 tys. aplikacji. W tym roku ponad 70% zgłoszeń uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną wniosku. Gros stypendystów stanowią obywatele pochodzący z Azerbejdżanu, Etiopii i Nigerii. Poza tym do Polski przyjadą studenci z Albanii, Angoli, Armenii, Białorusi, Brazylii, Czarnogóry, Gruzji, Indii, Indonezji, Iraku, Iranu, Jordanii, Kazachstanu, Kenii, Kolumbii, Libanu, Macedonii Północnej, Meksyku, Palestyny, RPA, Tanzanii, Tunezji, Ukrainy, Uzbekistanu i Wietnamu.

Największą popularnością wśród studentów cieszyły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Poznańska. Wśród najczęściej wskazywanych przez wnioskodawców znalazły się dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Stypendium Banach NAWA to najlepsza inwestycja w dziedzinie nauki, jaką można poczynić – czyli inwestycja w ludzi. Dzięki temu nie tylko zmieniamy życie jednostek, ale także całych społeczności. Co więcej, zyskujemy najlepszych ambasadorów Polski, naszej nauki. W przyszłości takie stypendia mają szansę zaowocować współpracą Polski z krajami w różnych regionach świata, i to nie tylko w dziedzinie nauki. Wykształceni w Polsce stypendyści Banach NAWA bowiem będą przecież funkcjonować w wielu obszarach życia społecznego – podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Co ważne, kierunki studiów, na które aplikują studenci z krajów rozwijających się, są strategiczne dla rozwoju nowoczesnego państwa i budowania jego potencjału poprzez rozwój nie tylko nauki i życia akademickiego, ale także przemysłu i nowych technologii.

Stypendium im. Stefana Banacha to jeden jeden z najważniejszych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Obywatelom niektórych krajów program oferuje dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Inicjatywa upamiętnia prof. Stefana Banacha (1892–1945), jednego z najbardziej znanych na świecie polskich matematyków. Był współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej oraz analizy funkcjonalnej, czyli działu matematyki mającego zastosowanie w opisywaniu m.in. zjawisk przyrodniczych.

MK, źródło: NAWA

Wyniki naboru

Dyskusja (0 komentarzy)