Aktualności
Życie akademickie
09 Lipca
Opublikowano: 2019-07-09

UAM najwyżej z polskich uczelni w rankingu Times Higher Education

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się najwyżej z polskich uczelni w najnowszym Times Higher Education Europe Teaching Ranking. Wielkopolska uczelnia została sklasyfikowana na pozycjach 126–150.

Jak podają organizatorzy, w rankingu uwzględniono 258 uczelni, które kształcą co najmniej 3 tys. studentów. Jednym z warunków udziału było zapewnienie przez uczelnię obecności w badaniu ankietowym co najmniej 60 studentów i studentek. Kwestionariusze wypełniło w sumie 125 tys. studentek i studentów z 18 krajów. Ich wyniki stanowiły 45% punktów ewaluacyjnych. Ankieta zawierała kilkanaście pytań koncentrujących się na doświadczeniu studentek i studentów w trakcie procesu kształcenia, np.:

  • w jakim stopniu uczelnia wspiera krytyczne myślenie?
  • w jakim stopniu uczelnia umożliwia zaangażowanie społeczne?
  • czy mając taką możliwość ponownie wybrałbyś swoją uczelnię?
  • czy uważasz, że uczelnia tworzy miejsce, gdzie studenci nawzajem się inspirują i motywują?
  • stopień zadowolenia z warunków, które oferuje uczelnia tj. jakość sal wykładowych i laboratoriów, dostęp do zasobów bibliotecznych, materiałów online,
  • w jakim stopniu uczelnia umożliwia kontakt ze środowiskiem pracy poprzez staże czy doradztwo zawodowe?

Kryteria rankingowe koncentrowały się wokół takich problemów, jak zaangażowanie nauczycieli akademickich i uczelni w pracę ze studentami; zasoby, które umożliwiają nauczanie na wysokim poziomie; rezultaty i efekty kształcenia z punktu widzenia satysfakcji studentów, spełnienia ich oczekiwań co do przebiegu studiów; środowisko kształcenia tj. jego dostępność dla różnych grup, w tym osób wykluczonych, a także problem równouprawnienia.

Najlepiej z polskich uczelni wypadł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmując miejsca w przedziale 126–150. W kolejnej „50” uplasowała się Politechnika Gdańska, zaś na „200+” – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Czołówka rankingu to Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Navarra, Uniwersytet College London oraz Uniwersytet St. Andrews.

Źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)