Aktualności
Życie akademickie
23 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-23

UAM rozpoczyna nowy program edukacyjny w języku niemieckim

W lutym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ruszy nowy program edukacyjny w języku niemieckim: „Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy – SteReOKultur”.

Pomysłodawcami projektu są: prof. Wojciech Dajczak i prof. Joanna Długosz-Jóźwiak z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Program obejmuje różnorodne aspekty i uwarunkowania dziedzictwa kulturowego, uwzględniając przy tym specyfikę kulturową regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski. Jest skierowany do niemieckojęzycznych zagranicznych studentów i doktorantów – prawa i innych kierunków, zwłaszcza takich, których treści dotyczą prawnych problemów dziedzictwa kulturowego (np. historia sztuki, geografia społeczna, zarządzanie dobrami kultury, konserwacja dzieł sztuki i in.).

Zasadnicze elementy programu to:

  • połączenie interaktywnego uczenia online z tygodniową szkołą letnią w Polsce;
  • bogate wykorzystanie multimediów i innowacyjnych technik nauczania, m.in. klipy filmowe, gry, quizy, studia przypadków, multimedialne prezentacje, zadania oparte na grywalizacji;
  • udział wykładowców gościnnych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii;
  • wycieczki edukacyjne podczas Szkoły Letniej.

Rekrutacja do programu prowadzona jest w trybie online na stronie stereokultur.amu.edu.pl. Aby się zgłosić, wystarczy wypełnić i przesłać formularz. Udział zakwalifikowanych uczestników jest w całości pokrywany ze środków projektu. Przedsięwzięcie finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia).

Więcej informacji na stronie projektu: https://stereokultur.amu.edu.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)