Aktualności
Życie akademickie
15 Września
Opublikowano: 2021-09-15

Uczelnie bardziej przyjazne dla obcokrajowców

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu Welcome to Poland. Do tej pory Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansowała w jego ramach już ponad 120 projektów przygotowanych przez uczelnie i jednostki naukowe z całej Polski.

Celem programu jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także promowanie postaw otwartości i tolerancji oraz ułatwienie integracji studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną.

Wśród projektów, które dotychczas uzyskały finansowanie, znalazły się takie, jak m.in.: aplikacja mobilna, umożliwiająca poruszanie się po terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, która – dodatkowo – ma być informatorem o mieście oraz opowiada o historii i kulturze Polski; rodzaj przewodnika z podstawowymi informacjami dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego; anglojęzyczne oznakowanie budynków i opracowanie obcojęzycznych wersji strony głównej Uniwersytetu Szczecińskiego; wydarzenia promujące interkulturowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. A to tylko niewielka część finansowanych projektów. Do tego jeszcze szkolenia z zakresu różnic kulturowych czy kursy językowe dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych.

Wszystko po to, by polskie uczelnie stały się bardziej przyjazne dla zagranicznych studentów, których liczba w ostatnich latach stale wzrasta. Wystarczy wspomnieć, że w roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce ponad 82 tys. studentów zagranicznych ze 179 krajów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogą starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy projektodawca w jednej edycji może złożyć 3 wnioski. Kwoty finansowania pojedynczego pomysłu wynoszą od 100 do 400 tys. zł. W sumie w tegorocznej odsłonie programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln zł.

Wnioski należy składać do 10 listopada 2021 roku, a projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne są na stronie NAWA.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)