Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Źródło: www.nauka.gov.p
Opublikowano: 2018-02-01

Uczelnie regionalne i zawodowe popierają Konstytucję dla Nauki

Projekt ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym spotyka się z coraz szerszą akceptacją i uznaniem  środowiska akademickiego – Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich wyraziły poparcie dla reformy, którą przeprowadza Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Reforma z poparciem małych i średnich uczelni

Od początku jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki był zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego. W wyniku konsultacji społecznych podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu założeń ustawy w tej kwestii. Zaproponowany w styczniu przez Jarosława Gowina szeroki pakiet wsparcia dla regionalnych uczelni spotkał się z dużą aprobatą środowiska akademickiego.

– W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce chcę przekazać pełne poparcie dla aktualnego projektu ustawy, licząc na równie owocne działania na dalszym etapie prac legislacyjnych oraz w czasie wdrażania rozwiązań ustawowych – podkreślił prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w liście do Jarosława Gowina.

Dodatkowe 100 mln zł dla uczelni regionalnych

Podczas licznych spotkań z przedstawicielami regionalnych ośrodków akademickich minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił nową koncepcję konkursu na Regionalne Inicjatywy Doskonałości. Na program ten zostanie przeznaczone dodatkowo ponad 100 milionów złotych, a dla zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju wprowadzono zasadę, że każdy z regionów otrzyma gwarantowaną pulę środków finansowych. Dodatkowo z programu wykluczone zostaną uczelnie, które będą startować w programie dofinansowania uczelni badawczych.

Gowin zwrócił uwagę, że rozwój polskiej nauki – tak jak i rozwój całego kraju – musi mieć charakter zrównoważony. W ośrodkach regionalnych muszą powstawać liczące się środowiska akademicko-naukowe. Łącznie na lata 2018‒2019 przewidziano blisko 2,5 miliarda złotych, które Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na wsparcie finansowe polskich uczelni i nauki.

Bezprecedensowe wsparcie dla regionów po ‘89

Jak powiedział wicepremier Jarosław Gowin, wraz z Konstytucją dla Nauki wprowadzony zostaje niespotykany dotąd w historii Polski po 1989 roku system wszechstronnego wsparcia uczelni regionalnych.

– Uczciwie mogę powiedzieć, że wraz z Konstytucją dla Nauki wprowadzamy przełomowy i bezprecedensowy w historii Polski po 1989 roku system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych – stwierdził Jarosław Gowin, prezentując efekt konsultacji społecznych reformy.

Uczelnie zawodowe również za reformą

Projekt Konstytucji dla Nauki spotkał się również z entuzjazmem uczelni zawodowych. W ostatnim tygodniu prof. Witold Stańkowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przekazał na ręce ministra nauki i szkolnictwa wyższego poparcie swojego środowiska. – Wyrażamy swoje uznanie i zadowolenie z zakresu oraz przebiegu konsultacji ze środowiskiem akademickim, szkół wyższych w sprawie nowej ustawy. Projekt był szeroko konsultowany ze środowiskiem publicznych szkół zawodowych – Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – podkreślił Stańkowski. W ramach konsultacji uwzględniono postulaty uczelni zawodowych dotyczące przede wszystkich uznania roli i misji wyższych szkół zawodowych oraz kształcenia praktycznego i inżynierskiego dla otoczenia społecznego – regionu, powiatu, województwa czy miasta.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformował, że w wyniku konsultacji społecznych jego resort postanowił mocniej wesprzeć uczelnie zawodowe w doskonaleniu jakości kształcenia. – Proponujemy uruchomienie kolejnego konkursu pod nazwą Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – powiedział wicepremier. Uczelnie zawodowe osiągające najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów będą otrzymywały premię finansową, której kwota będzie określana w corocznym komunikacie ministra.

Kolejny etap prac nad reformą

Pod koniec stycznia Jarosław Gowin zaprezentował efekt konsultacji społecznych prezentowanego we wrześniu 2017 roku projektu Konstytucji dla Nauki. Inicjatywa reformy wyszła z samego środowiska akademickiego, które od początku aktywnie włączyło się w prace nad nowymi regulacjami. Prace nad reformą trwają od lutego 2016. Obecnie projektem zajmie się Rada Ministrów, a następnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Na etapie parlamentarnym resort nauki zapowiedział starania o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu. Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 roku.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)