Aktualności
Życie akademickie
06 Grudnia
Źródło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2022-12-06

Uczelnie techniczne Polski i Ukrainy zacieśniają współpracę

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo cyfrowe – utworzenie uczelnianego klastra współpracującego w tych obszarach jest głównym celem podpisanego porozumienia intencyjnego pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych a Asocjacją Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (ARWUTU).

W obliczu rosyjskiej agresji, zarówno Polska, jak i Ukraina stanęły przed poważnymi wyzwaniami w obszarach sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i bezpieczeństwa cyfrowego (Cyber Security). Przewodniczący KRPUT i ARWUTU zgodnie podkreślają, że rozwój badań właśnie w tych obszarach będzie też istotny w procesie powojennej innowacyjnej transformacji ukraińskiej gospodarki i w rozwoju współpracy między naszymi krajami.

By sprostać tym wyzwaniom konieczne jest rozwinięcie bliskiej współpracy pomiędzy uczelniami, zwłaszcza technicznymi.

Zrobimy wszystko, by do wyzwań w zakresach Artificial Intelligence i Cyber Security stawać razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, nie tylko dlatego, że mierzą się obecnie z wojenną agresją, ale także by wykorzystać ich ogromny potencjał i doświadczenie – zapowiada prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Znaczenie zacieśniania współpracy podkreśla także prof. Mykhailo Zgurowsky, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że od lat mamy znakomite relacje z polskimi uczelniami technicznymi. Dzięki temu robimy kolejny krok naprzód w obszarach wirtualnego świata. Definiujemy potrzeby społeczne, przygotowujemy rozwiązania i przekażemy do wdrożenia, by tworzyć lepszy, bezpieczniejszy świat – dodaje prof. Zgurowsky.

KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie 33 uczelni prowadzących kierunki inżynierskie. Łącznie kształci się w nich ponad 300 tys. studentów i prawie 8 tys. doktorantów. ARWUTU powstała w czerwcu 1999 roku i skupia ponad 50 uczelni technicznych i akademii ze wszystkich obwodów Ukrainy.

źródło: PP

Dyskusja (0 komentarzy)