Aktualności
Życie akademickie
02 Listopada
Opublikowano: 2021-11-02

Uczelnie z najlepszą marką

Uniwersytet Warszawski to najsilniejsza marka w mediach spośród wszystkich polskich uczelni – wynika z najnowszego raportu „Top Marka”. Medialność 500 brandów z 50 branż analizowano na podstawie 2 mln tekstów prasowych, 16 mln internetowych i 90 mln postów w mediach społecznościowych.

Zestawienie co roku przygotowują Magazyn „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. W XIV edycji największej na polskim rynku analizy medialności brandów przeanalizowano materiały z prasy, internetu i social mediów opublikowane w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku – łącznie ponad 108 mln informacji: 2 mln tekstów prasowych, 16 mln internetowych i 90 mln postów w mediach społecznościowych. W badaniu nie są brane pod uwagę materiały reklamowe ani promocyjne.

Autorzy analizy wyselekcjonowali najpierw 50 branż najczęściej pojawiających się w mediach. W każdym z sektorów wyłoniono 10 brandów, o których wzmiankowano najwięcej. W kolejnym etapie szczegółowo przeanalizowano materiały dotyczące każdej marki, biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki, decydujące ostatecznie o sile brandu.

Medialność oceniano na podstawie wskaźnika Impact, za pomocą którego określana jest liczba odbiorców, mogących zetknąć się z przekazem na temat marki. Impact bazuje zarówno na podstawowych danych o zasięgu (nakład w przypadku prasy, liczba unikalnych użytkowników portali internetowych, liczba obserwujących na portalach społecznościowych), jak i na informacjach o zwyczajach czytelniczych, pozwalających ocenić realne dotarcie konkretnej publikacji do odbiorcy. Premiuje obecność w mediach o dobrym dotarciu do odbiorcy, a nie liczne wzmianki w mediach o znikomym zasięgu, które nie budują siły marki. Dodatkowo uwzględniono wskaźnik sentymentu, otrzymany w wyniku oceny opublikowanych treści pod kątem ich wydźwięku – pozytywnie nacechowane wzmianki wpływają dodatnio, a negatywne obniżają ostateczny wynik. Iloczyn Impactu i indeksu sentymentu pokazuje siłę marki.

W analizowanym okresie uczelnie, których marki okazały się najsilniejsze w prasie i internecie, miały powody do dumy. Cztery z nich znalazły się na Liście Szanghajskiej, czyli wśród najlepszych szkół wyższych na świecie – piszą autorzy analizy.

Tytuł i statuetkę Top Marka 2021 w gronie uczelni zdobył podobnie jak przed rokiem Uniwersytet Warszawski. W badanym okresie informacje o UW pojawiły się w 185 181 publikacjach. Najwięcej z nich dotyczyło inauguracji roku akademickiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Szerokim echem odbiła się informacja o tym, że UW – jako pierwsza uczelnia – przyjął Plan Równości Płci i zadeklarował, że stanie się przyjazny dla osób transpłciowych. W mediach pojawiały się także doniesienia o wsparciu studentów, doktorantów i pracowników podczas Strajku Kobiet (uczelnia oferowała pomoc psychologiczną i prawną) oraz o powstaniu informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Z drugiej strony pisano także o zawiadomieniu do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na tle seksualnym przez doktoranta UW. Popularnością cieszyła się informacja z Ogrodu Botanicznego UW, gdzie po raz pierwszy w Polsce zakwitło dziwidło olbrzymie.

Od października 2020 roku za segment komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada dr Anna Modzelewska. Kierowane przez nią biuro prasowe tworzą obecnie: Katarzyna Jäger, Olga Laska, Daiwa Maksimowicz, Izabela Wołczaska, Karolina Zylak.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Jagielloński (147 769 publikacji). W tym przypadku największy  oddźwięk wywołał apel kolegium rektorskiego o „pilne znalezienie dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo” po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji. Dużo pisano też o ułatwieniach dla transpłciowych studentów. Od września ub.r. mogą oni wybierać, pod jakim imieniem trafią do systemów informatycznych uczelni.

Spory szum wywołała wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która nieprzychylnie odniosła się do ankiety skierowanej do studentów, którzy w pytaniu o płeć mogli wybrać transpłciowość. Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nazwał działania władz uczelni prowokacją – raportuje Magdalena Rudkiewicz, analityczka z Press-Service Monitoring Mediów.

Podium uczelni zamyka Szkoła Główna Handlowa (87 496 informacji), która w mediach pojawiała się najczęściej przy okazji zawarcia porozumienia z Kulczyk Investments na organizację pierwszych w Polsce studiów online MBA dla start-upów i młodych przedsiębiorców, a także w związku z nawiązaniem współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz i Grupą Lux Med.

Na kolejnych pozycjach znalazły się Politechnika Warszawska (75 000 doniesień) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (118 061 informacji), które w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia zamieniły się miejscami. Informacje o warszawskiej uczelni technicznej dotyczyły przede wszystkim nowego kierunku studiów podyplomowych – elektromobilności.

Negatywnie na indeks sentymentu wzmianek o Politechnice Warszawskiej wpłynął kolejny już wyciek danych osobowych jej studentów. Pozytywny wydźwięk miało z kolei wynalezienie przez inżynierów ultrabezpiecznych tanich układów kryptograficznych – czytamy w raporcie.

Natomiast wśród informacji o wielkopolskiej uczelni dominowały te o nowym kierunku studiów – groznawstwie i o złotym medalu Akademickich Mistrzostw Polski dla siatkarek plażowych.

We wszystkich uczelniach z czołówki oprócz UJ dominują publikacje w social mediach, przy czym najpopularniejszy w tym obszarze jest UAM (72,2% publikacji). O najstarszym polskim uniwersytecie najwięcej pisano w portalach internetowych (53% wzmianek). W sumie na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy YouTube pojawiło się ponad 500 tys. materiałów o uczelniach, z czego najwięcej, bo ponad 443 tys., na FB. Dla porównania w pięciu tytułach prasowych najczęściej piszących o nauce i szkolnictwie wyższym było ich nieco ponad… 2,3 tys.

Mariusz Karwowski, źródło: www.topmarka.eu

 

Dyskusja (0 komentarzy)