Aktualności
Życie akademickie
06 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-06

Udostępnianie akt w postępowaniach awansowych online?

O stworzenie możliwości udostępniania online akt sprawy w postępowaniach awansowych apelują autorzy petycji skierowanej do Rady Doskonałości Naukowej. 

W uzasadnieniu swojego postulatu autorzy zwracają uwagę, że obecnie stosowane rozwiązania nastręczają wielu problemów. Przypomnijmy, że udostępnienie akt sprawy następuje w czytelni po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku. Składa się go z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Taki sposób udostępniania akt jest oparty na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi „czynności w ramach prawa wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (…) dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu”.

Jednak, jak podkreślono w petycji, z uwagi na specyfikę postępowań awansowych (najczęściej zainteresowane osoby mieszkają poza Warszawą), taki sposób jest czaso- i kosztochłonny, bo oznacza konieczność albo przyjazdu z innej miejscowości do siedziby Rady Doskonałości Naukowej albo też ustanowienia pełnomocnika.

Z przepisów k.p.a. wynika jednocześnie wyraźnie, że wskazany sposób nie jest jedyny. Zgodnie z art. 73 §3 „Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu (…) np. przez popularny profil ePUAP). Tego rodzaju sposób niewątpliwie lepiej realizowałby też konstytucyjne prawo dostępu do dotyczących osoby urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Z pewnością w dzisiejszych czasach rozwoju komunikacji drogą elektroniczną byłby też bardziej zrozumiały, co ma też znaczenie w kontekście wizerunku Rady Doskonałości Naukowej i jej społecznego odbioru – czytamy w petycji.

Autorzy zaznaczają, że w przypadku gdyby obecne rozwiązania systemu teleinformatycznego Rady Doskonałości
Naukowej uniemożliwiały taki tryb postępowania, należy podjąć działania w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)