Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Opublikowano: 2020-03-15

UJ i PŚl uczelnianymi liderami zgłoszeń patentowych do EPO

Uniwersytet Jagielloński z 8 i Politechnika Śląska z 7 zgłoszeniami wiodły w ubiegłym roku prym w klasyfikacji uczelnianych wnioskodawców do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Ogólna liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6% w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 469. Daje to Polsce 26. miejsce w europejskim rankingu patentowym. Warto zauważyć, że spadek poprzedziły dwa lata zdecydowanego wzrostu, co wpisuje się w model dwóch lat silnego wzrostu, po których następuje rok z mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych. Model ten zaobserwowano już trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady. Z perspektywy długoterminowej wzrost był jednak silny: w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba polskich zgłoszeń składanych do EPO wzrosła o ponad połowę (+129%), z 205 w 2010 r. do 469 w 2019 roku.

– To znak, że Polska stale wzmacnia swój sektor badawczo-rozwojowy, a tym samym stopniowo zwiększa swój potencjał innowacyjny. Korzystanie z patentów ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia konkurencyjności danego kraju i jego sektora przedsiębiorstw, jest także niezbędnym warunkiem dla tworzenia miejsc pracy. Szeroki zakres technologii, w obszarze których składane są zgłoszenia patentowe z Polski pokazuje, że polska innowacyjność opiera się na solidnych podstawach – skomentował prezes EPO António Campinos.

W ubiegłym roku do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło ponad 181 tysięcy zgłoszeń, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z 2018 r. i jest najnowszym rekordem. Około 45% zgłoszeń pochodziło z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, natomiast 55% z pozostałych regionów. Do pięciu krajów z największą liczbą zgłoszeń należały: Stany Zjednoczone (25% ogólnej liczby zgłoszeń), Niemcy (15%), Japonia (12%), Chiny (7%) i Francja (6%). Wśród państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej istotnie wzrosła liczba zgłoszeń ze Szwecji (+8%), Wielkiej Brytanii (+6,9%) i Hiszpanii (+6%), natomiast liczba zgłoszeń z Niemiec utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie (+0,5%). Poza Polską, spadek liczby zgłoszeń patentowych odnotowała również Francja (-2,9%), Niderlandy (-2,6%) i Finlandia (-1,4%). Inny wyraźny trend to gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń patentowych w obszarach komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co pokazuje rosnące znaczenie technologii związanych z transformacją cyfrową.

Liczba zgłoszeń z uczelni i instytutów badawczych nieznacznie spadła. Jeszcze w ubiegłym roku w pierwszej piątce znalazły się trzy podmioty z tej kategorii: Uniwersytet Jagielloński (12 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 zgłoszeń), Politechnika Gdańska (4 zgłoszenia). Teraz już tylko dwie: ponownie UJ (8 zgłoszeń patentowych) i Politechnika Śląska (7 zgłoszeń). Najwięcej aplikacji z Polski dotyczy sektora farmaceutycznego i transportowego (po 38).

European Patent Office jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Mieści się w Monachium, a swoje siedziby ma w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego sobie około 700 mln mieszkańców. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

MK, źródło: EPO

Dyskusja (0 komentarzy)